جلسه هشتم: علامتی کوچک برای نجاتی بزرگ

 

آیا به خبر خوش تولد نجات دهنده می‌توان اعتماد کرد؟ نشانه چیست؟

 

فرشتگان به شبانان در تاریکی صحرا که در نواحی بیت لحم مشغول چرانیدن گله خود بودند بشارت تولد نجات دهنده‌ای را می‌دهند و نشانه برای آنها اینست که طفلی در قنداقی پیچیده و در آخوری خوابیده است.

خبر خوش برای آنان که در شرایط سخت و سرمای یخ بسته‌ی صحرا و در تاریکی و سیاهی شب می‌زیستند این بود که نجات دهنده متولد می‌شود.

نجات دهنده‌ای از این شرایط تاریکی

نجات دهنده‌ای از این شرایط تنهایی

نجات دهنده‌ای از این شرایط نگرانی‌

اما چگونه می‌توان به این خبر اعتماد کرد؟

برای آن‌هایی که شکسته و رنج دیده و نسل سوخته هستند، برای آن‌هایی که امیدی به فردایی ندارند چه خبر خوشی می‌تواند وجود داشته داشته باشد؟

شاید در ششرایط کنونی همه چیز سرد و تاریک بنظر بیاید اما شبانان نیز در آن شب سرد و تاریک برای دیدن آن علامت که فرشتگان به آن‌ها دادند که انگیزه‌ای شد برای حرکت آن‌ها به سوی بیت لحم، نه برای انجام مراسم و مناسک مذهبی بلکه برای یافتن نجات دهنده زندگی‌شان.

تولد عیسی مسیح، علامت خداست برای ما که ما را فرا می‌خواند تا با امید در همان شرایط سختی که در آن بسر می‌بریم ادامه بدهیم.

خدا از ما می‌خواهد همانگونه که در زندگی روزمره به علائم هشداردهنده مختلف توجه می‌کنیم تا زندگی خود را حفظ کنیم، همچنین به علامت تولد عیسی مسیح نیز دقت کنیم تا نجات یابیم.

بی توجهی به علامت‌ها می‌تواند ما را به دره‌ها بیفکند!

خداوند ما را فرامی‌خواند تا از حاشیه نواحی همچون که شبانان بودند، از تاریکی و از پستی‌ها به سوی این علامت نجات و خوشی عظیم آورده و فردای زندگی ما را مبارک بسازد.

خون بره بر سر در خانه‌های قوم اسرائیل علامتی بود تا فرشته موت از آن‌ها بگذرد، هرکه به آن علامت توجه کرد زنده ماند. همچنین تولد عیسی مسیح علامتی‌ست تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد.