یک بعد بسیار مهم پرستش ما در کلیسا گوش سپردن به کلام خدا و دریافت اراده او برای زندگی روزمره‌مان است. در این قسمت به اهمیت موعظه، تعلیم ودریافت پیام از کلام خدا می‌پردازیم.

به آیاتی از کلام خدا در این باره توجه می‌کنیم

کتاب عبرانیان ۱۲:۴

دوم تیموتائوس۱۴:۳ و ۲:۴ کلام خدا حکمت می‌بخشد و برای تعلیم و تربیت در پارسایی سودمند است

اول قرنتیان ۱۸:۱

در اینجا پولس در رساله به قرنتیان می‌گوید یونانیان به‌دنبال حکمت و فلسفه و حرف‌های زیبا و یهودی‌ها بدنبال معجزه‌اند اما خدا مصلحت دید با جهالت موعظه انتقال دادن اراده‌اش از طریق پیام کلامش است که دارد نیا را زیر و رو و زندگی‌های ما را عوض می‌کند.

شاید امروزه می‌بینیم که دنیا در حال زیر و رو شدن هست، جنگ‌ها و زلزله‌هایی که دنیای ما را به لرزه می‌اندازد اما کلام خدا به ما می‌گوید که خدایی هست، در حضور او ساکت باش و به او اجازه بده تا او کار کند، او روزی جنگ‌ها را پایان خواهد داد. مزمور۴۶

اما چه واعظی، واعظ خوبی‌ست؟

واعظ خوب آن است که پس از موعظه‌اش ما به جای غلیان هیجان و احساسات و گفتن«عجب موعظه خوبی بود»، تصمیم گرفته باشیم قدمی در زندگی برای تغییر کردن برداریم یا در عکس‌العمل به آن از چه چیزی می‌خواهیم توبه کنیم. پیام خوب، پیامی‌ست که توجه ما را به خدا جلب می‌کند، به زیبایی و جلال خدا و ما را به تفتیش قلب و درون خود وا می‌دارد.

کلام خدا را موعظه می‌کینم چون بنیاد آن از الهام روح خداست، چون محتوای پیام ما اراده‌ی خدا و هدف آن پیام، جلال خداست.

برخی مرده هستن، موعظه باید آن‌ها را زنده کند

برخی در مشکلات هستند، موعظه کلام باید آن‌ها را تسلی بخشد

برخی زیر بارهای سنگین هستند، موعظه کلام باید آن‌ها را به سوی صلیب مسیح رهنمون شود

برخی سردرگم هستند، موعظه کلام باید آن‌ها را از سردرگمی رها کند

برخی بی‌تفاوت و بی‌خیال هستند، موعظه کلام باید آن‌ها را بیدار و هوشیار کند

ما با نیازها و درگیری‌های گوناگون وارد کلیسا شده و کلام خدا را می شنویم و باید از او بخواهیم متناسب با شرایط و نیاز امروز و کنونی ما از طریق کلام و واعظ کلامش با ما صحبت کند.