درباره ی ما

...کلیسای خود را بنا می کنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. (متی ۱۸:۱۶)

تیم‌ کلیسای خانگی شبکه محبت، با هدف ارائه نمونه مناسب از یک کلیسای خانگی سالم، در تلاش است تا منابع مفیدی را در جهت رشد و پرورش خادمین و رهبران در اختیار شبانان کلیسا‌های خانگی قرار دهد. این تارنما نتنها فرصتی را برای تجهیز شبانان فراهم می‌‌آورد، بلکه مکانی عالی‌ برای تقویت و رشد جنبه‌های مختلف زندگی‌ مسیحی‌ تمام اعضای کلیسا‌ها نیز می‌‌باشد. به تارنمای "کلیسای من" خوش آمدید!


10703816_553077558155503_656137277254054959_n