جلسه پنجاه و نهم : در پی قدمهای مسیح

جلسه پنجاه و نهم : در پی قدمهای مسیح

جلسه پنجاه و نهم: در پی قدم‌های مسیح برای درک محبتی که عیسی مسیح از آن صحبت می‌کند باید با او هم قدم شد و با فروتنی و تسلیم در پی قدم‌های او گام برداشت ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که محبت واقعی در آن وجود ندارد و انسان‌ها با بی مهری با همدیگر رفتار می‌کنند. یکی از...
جلسه پنجاه و هشتم – عشاء ربانی : راز زندگی مسیحی

جلسه پنجاه و هشتم – عشاء ربانی : راز زندگی مسیحی

جلسه پنجاه و هشتم: راز زندگی مسیحی لوقا باب ۹ پنج نان و دوماهی بسیاری از ما می‌خواهیم بسیار مشهور و بزرگ و موفق و شناخته شده باشیم چون فکر می‌کنیم اهمیت و ارزش ما در این است. مسیح اما در این روایت پنج نان و دوماهی ما را دعوت می‌کند تا به این حقیقت پی ببریم که نان که...
جلسه پنجاه و هفتم : اتکا به خداوند در بحرانهای زندگی

جلسه پنجاه و هفتم : اتکا به خداوند در بحرانهای زندگی

جلسه پنجاه و هفتم: اتکا به خداوند در بحران‌های زندگی همه‌ی ما با این حقیقت روبرو هستیم که در دنیایی سقوط کرده زندگی می‌کنیم بنابراین نمی‌توانیم با اتکا بر توانایی‌های انسانی خویش با مشکلات زندکی مقابله کنیم. اما چرا مهم است در این بحران‌ها بر خداوندمان عیسی مسیح تکیه...
جلسه پنجاه ششم : خدا در پی گمشد گان

جلسه پنجاه ششم : خدا در پی گمشد گان

جلسه پنجاه و ششم: خدا در پی گمشدگان در انجیل لوقا فصل۱۹ آیات۱-۱۰ می‌خوانیم زکا مردی کوتاه قامت بود که از درختی بالا می‌رود تا بتواند عیسی را ببیند. او خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که شاید هرکسی این کار را انجام ندهد! اینجا با شخصی که شغل او خراجگیری بود روبرو هستیم...
جلسه پنجاه و پنجم – وقتی خدا تو را می خواند

جلسه پنجاه و پنجم – وقتی خدا تو را می خواند

جلسه پنجاه و پنجم: وقتی خدا تو را می‌خواند اگر پرسش ما اینست که آمدن و رفتن ما بهر چه بود، کلام خدا به ما می‌گوید ما خوانده شده‌ایم تا در بهشت خدا زندگی کنیم و در این فرصت عمر نقش یک پیروزمند را ایفا کنیم. کلام خدا در کتاب خروج از یک انسان شکست خورده و فراری که چهل...