کلیسای آنلاین – کشیشان و اینترنت

کلیسای آنلاین – کشیشان و اینترنت

جهان از سال ۲۰۰۰ تغییرات بسیاری را تجربه نموده است. میتوان بر این امر مهم تاکید ورزید که بسیاری از این تغییرات از طریق تکنولوژی و فناوری تسهیل شده است.

هفت توصیه به کسانی که آماده خدمت شبانی می‌شوند

هفت توصیه به کسانی که آماده خدمت شبانی می‌شوند

نوشته: ران ادموندسون || ترجمه:‌ منصور برجی من هر هفته فرصتی می‌یابم تا با شبانان جوان هم صحبت شوم. علاوه بر این، به طور مرتب با کسانی که آماده خدمت شبانی میشوند در تماس هستم. من به سرمایه‌گذاری روی نسل آینده رهبران خیلی علاقمندم و برای کسانی که در زندگی من...