هفت توصیه به کسانی که آماده خدمت شبانی می‌شوند

هفت توصیه به کسانی که آماده خدمت شبانی می‌شوند

نوشته: ران ادموندسون || ترجمه:‌ منصور برجی من هر هفته فرصتی می‌یابم تا با شبانان جوان هم صحبت شوم. علاوه بر این، به طور مرتب با کسانی که آماده خدمت شبانی میشوند در تماس هستم. من به سرمایه‌گذاری روی نسل آینده رهبران خیلی علاقمندم و برای کسانی که در زندگی من...