فقر در کتابمقدس

فقر در کتابمقدس

خدا محبت است. ذات پر محبت خدا در تضاد با بی تفاوتی میباشد . بدین خاطر او هرگز نسبت به شرایط نیازمندان و فقیران بی تفاوت نیست.

مذهب در قرنطینه

مذهب در قرنطینه

محدودیت‌هایِ جمع شدن در بحران کووید-۱۹، چند طریقی را برجسته می‌کنند که مسیحیتِ سنتی «بدن مسیح» را به‌عنوان حقیقتی عینی تصویر می‌بخشد…

مقدمه‌ای بر الاهیاتِ تکنولوژی

مقدمه‌ای بر الاهیاتِ تکنولوژی

جستجو برای تعریفی دقیق و واحد از تکنولوژی، مشکل‌آفرین خواهد بود. اما از نظر ریشه‌شناسی، این واژه به ریشهٔ هندواروپایی بر می‌گردد که با نجاری مرتبط می‌باشد

کلیسای سادهٔ دیجیتال

کلیسای سادهٔ دیجیتال

در حالیکه با دعا به دنبال راه‌هایی هستیم که کلیسای ما در مأموریت خود در دنیای دیجیتال با قوت پیش رود، ‌باید دقت کنیم که به دام مشغولیتِ کلیسایی گرفتار نشویم…

کلیسای آنلاین – کشیشان و اینترنت

کلیسای آنلاین – کشیشان و اینترنت

جهان از سال ۲۰۰۰ تغییرات بسیاری را تجربه نموده است. میتوان بر این امر مهم تاکید ورزید که بسیاری از این تغییرات از طریق تکنولوژی و فناوری تسهیل شده است.

هفت توصیه به کسانی که آماده خدمت شبانی می‌شوند

هفت توصیه به کسانی که آماده خدمت شبانی می‌شوند

نوشته: ران ادموندسون || ترجمه:‌ منصور برجی من هر هفته فرصتی می‌یابم تا با شبانان جوان هم صحبت شوم. علاوه بر این، به طور مرتب با کسانی که آماده خدمت شبانی میشوند در تماس هستم. من به سرمایه‌گذاری روی نسل آینده رهبران خیلی علاقمندم و برای کسانی که در زندگی من...