جلسه چهل و پنجم : سفره خداوند

جلسه چهل و پنجم : سفره خداوند

اول قرنتیان فصل ۱۱ از آیه ۲۳ آیا شام خداوند تنها یک آئین و مراسم مذهبی است که باید به جا آورده شود؟ معنی، پیام و دعوت این آئین چیست؟ سه دعوت آئین شام خداوند از ما: به یاد بیاور. فراموش نکن که خداوند برای تو چه کار کرده است. عیسی مسیح در هنگام برگزاری شام آخر خودش در...
جلسه چهل و چهارم : بازگشت به آغوش پدر

جلسه چهل و چهارم : بازگشت به آغوش پدر

بر اساس داستان پسر گمشده در انجیل لوقا باب ۱۵ در اینجا تصویر انقلابی را می‌بینیم که عیسی مسیح از خدای پدر ارائه می‌دهد، پدری که با شوق و لذت در انتظار بازگشت ما به حضور خودش است. پسر گمشده در این داستان تنها نماد آن‌هایی نیست که هنوز به مسیح ایمان نیاورده اند، بلکه...
جلسه چهل و دوم : تصویری زیبا از فیض خدا

جلسه چهل و دوم : تصویری زیبا از فیض خدا

شاید برای بسیاری از ما، عبارتِ فیض تنها به معنای آموزه‌ای الهیاتی باشد که می‌توان آن را در کتاب‌ها و دفترها آموخت و درباره‌ی آن نوشت، اما برای همه‌ی آنانی که آن را در زندگی چشیده و تجربه کرده‌اند تمامی زندگی مسیحی آن‌ها را در بر می‌گیرد. فیض خدا یکی از زیباترین و...
جلسه سی و نهم – این امید

جلسه سی و نهم – این امید

این امید بدون خوراک انسان می‌تواند مدتی زنده بماند، حتی بدون آب می‌تواند چند روزی دوام بیاورد اما بدون امید نمی‌توان حتی یک قدم هم به پیش رفت در این دنیا هر موجود زنده‌ای به امید چیزی به حیات خود ادامه می‌دهد. در چنین وضعیتی که هریک از ما شدیدا نیازمند امید هستیم، در...
جلسه سی و هشتم – بره تخت نشین

جلسه سی و هشتم – بره تخت نشین

بره تخت نشین یوحنای رسول در کتاب مکاشفه که اواخر قرن نخست میلادی نگاشته شده، ایمانداران مسیحی را که تحت جفای شدید امپراطوری رُم هستند تشویق کرده و به ایستادگی فرا می‌خواند. این نخستین دستور در کتاب مکاشفه است، “ببین” مسیحیان را فرامی‌خواند تا ماورای آنچه با چشم انسانی...
جلسه سی و ششم – طرح خـدا برای آوارگان

جلسه سی و ششم – طرح خـدا برای آوارگان

  طرح خدا برای آوارگان کلمه‌ی آواره برای ما تداعی کننده‌ی تصویر میلیون‌ها انسانی‌ست که به هر دلیلی از خانه و وطن خود رانده شده‌اند. اما واژه‌ی آواره به معنای پراکنده است، کسی که تمرکز در نقطه‌ی خاصی ندارد بنابراین شاید در کنار این میلیون‌ها نفری که به لحاظ جسمی و...