جلسه شصت و سوم – من،ما،همه

جلسه شصت و سوم – من،ما،همه

جلسه شصت و سوم: من، ما و همه در طول چند دهه‌ی گذشته، محققان و جامعه شناسان مدل‌هایی را ارائه داده‌ و تلاش کرده‌اند که رشد و ارتقا فکری و بلوغ اجتماعی جامعه‌ی بشری را توضیح دهند. همگی در یک نکته‌ی مشترک متفق‌القول بوده‌اند که انسان از لحاظ هوشیاری، اجتماعی و فکری در...
جلسه چهل و پنجم : سفره خداوند

جلسه چهل و پنجم : سفره خداوند

اول قرنتیان فصل ۱۱ از آیه ۲۳ آیا شام خداوند تنها یک آئین و مراسم مذهبی است که باید به جا آورده شود؟ معنی، پیام و دعوت این آئین چیست؟ سه دعوت آئین شام خداوند از ما: به یاد بیاور. فراموش نکن که خداوند برای تو چه کار کرده است. عیسی مسیح در هنگام برگزاری شام آخر خودش در...
جلسه چهل و سوم : لطفا عطرت را عوض کن

جلسه چهل و سوم : لطفا عطرت را عوض کن

عطر و بو یکی از مهم‌ترین ابزار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از دیگران است که هم می‌تواند دیگران را از ما دور کند و هم به ما جذب کند. حتما برای همه‌ی ما اتفاق افتاده است که شخصی آراسته و خوش لباس را از دور می‌بینیم اما همین که به او نزدیک می‌شویم و اون دهان باز می‌کند تا...
جلسه چهل و دوم : تصویری زیبا از فیض خدا

جلسه چهل و دوم : تصویری زیبا از فیض خدا

شاید برای بسیاری از ما، عبارتِ فیض تنها به معنای آموزه‌ای الهیاتی باشد که می‌توان آن را در کتاب‌ها و دفترها آموخت و درباره‌ی آن نوشت، اما برای همه‌ی آنانی که آن را در زندگی چشیده و تجربه کرده‌اند تمامی زندگی مسیحی آن‌ها را در بر می‌گیرد. فیض خدا یکی از زیباترین و...
جلسه چهل و یکم – چهار مرحله محبت

جلسه چهل و یکم – چهار مرحله محبت

چهار مرحله محبت از عیسی مسیح می‌پرسند، بزرگترین حکم خدا چیست؟ و این پاسخی‌ست که عیسی می‌دهد انجیل متی ۳۶:۲۲ نخستین مرحله‌ی محبت این است که ما خود را به خاطر خودمان دوست داریم. و این کاملا طبیعی‌ست که انسان برای حفظ خود برای منفعت خویش و برای پیشرفت و خوشحالی و لذت...