آرشیو کلیسای مجازی

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهل و پنجم _ خدای یوسف

در جلسه امروز برادر مانی پرستش را هدایت میکنند و پیغام را از دکترساسان توسلی خواهیم شنید تحت عنوان خدای یوسف که به چهار حقیقت خدای یوسف اشاره خواهند کرد

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهل چهارم _خود را باز يافت كنيد

امروز کلام خداوند را از زبان کشیش جلیل سپهر خواهیم شنید . در زندگی خودتان منتظر معجزات آیات ، قوت خداوند باشید که دریاها می شکافت و شما را از بیابان ها عبور می دهد با ایمان در حضور خدا بمانید و دعا کنید. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهل و سوم _گنج خود را بیرون آورید

امروز پیغام خداوند را از خواهر جنیفر شمعون خواهیم شنید . این را بدانید که به همه شما گنج های پنهانی دارید که از آن خبر ندارید به شما هم از طرف خداوند، قدرت ایمان ،قوت، آزادی و معجزات و رحمت روزانه ، عطایی به شما داده شده

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهل و دوم _ پدر ما ابراهیم

. پیغام خداوند را از کشیش فرید یاسینی خواهیم شنید . عنوان پیغام پدر ما ابراهیم هست. ما در خداوند قوت داریم و ابراهیم پدر ایمان ما در خداوند این قوت را پیدا کرد و خداوند قوم او را برکت داد

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهل و یکم _معجزه هر صبح

پیغام امروز را از خواهر نسرین کیامرزی می شنویم عنوان پیغام معجزه هر صبح هست.این را به یاد داشته باشیم که رحمت های خداوند هر روز صبح تازه می شود .خیلی زیباس که خداوند هر روز صبح را که ما شروع میکنیم رحمت مخصوص آن روز را به ما عطا می کند . یکی از معانی کلمه رحمت وفاداری و استواری است . خداوند هرگز دست از محبت به فرزندانش نمی کشد

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهلم _ پارسایان صلح ‌جو

امروز روز جهانی بخشش هست .به طور خاص در باره یکی از ویژگی های خاص که فرزندان خداوند باید داشته باشند مفهوم صلح جویی و صلح کنندگان هستند می خواهیم صحبت کنیم .

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و سی و نهم _سه راز خلقت انسان

پیغام امروز از دکتر ساسان توسلی خواهیم شنید. میخواهیم درباره قبول حقیقت درباره خودمان و پذیرش آنچه که هستیم بشنویم که به طور واقعی زندگی مان را بپذیریم . به زبان ساده سه راز خلقت انسان . حقیقت اول تو ارزش داری تو کافی هستی .حقیقت دوم تو تنها نیستی و سوم تو هدف داری پس مهم هستی . اگر در تاریک ترین روزهای زندگی به این سه حقیقت بچسبیم می توانیم عبور کنیم و رشد کنیم و تاثیر گذار باشیم

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و سی و هشتم _از پی من بیا

همراه خواهر آنیتا غوغا خداوند را پرستش خواهیم کرد و در ادامه کلام خداوند را از خواهر مرجان خواهیم شنید . چه، برای همین فرا خوانده شده‌اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهید. ۱پطرس ۲ : ۲۱

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و سی و هفتم_رویاهای مرده

داستان یوسف را همه شما می دانید که پدرش یعقوب چقدر او رادوست داشت و این باعث شد حسادت برادرانش برانگیخته شود . خداوند چطور از یوسف حافظت کرد و او را به کجا برد