آرشیو کلیسای مجازی

جلسه هشتاد و ششم – حامی ها

جلسه هشتاد و ششم – حامی ها

در روبه رو شدن با مشکلات و سختی ها خداوند نمی خواهد که ما فقط در حجره های خودمان نشسته و به دعا کردن مشغول باشیم بلکه در کنار خودمان اشخاصی را داشته باشیم

جلسه هشتاد و ششم – حامی ها

جلسه هشتاد و دوم: برکت های شکست

بهتر است که شکست خوردن و شرم را از یکدیگر جدا کرده و مرتبط ندانیم . زیرا شکست، شخصیت ما را رشد می دهد وکمک می کند که به سمت بلوغ حرکت کنیم

جلسه هشتاد و ششم – حامی ها

جلسه هشتاد و یکم : از شرمساری تا سرافرازی

شرم و خجالت خیلی بالاتر از یک کلمه هست. شرم و خجالت یکی از غنی ترین، قوی ترین و تاثیرگذارترین ابزارهایی است که در جهنم ساخته شده که در دست شریر و شرارت در دنیای ما حاکمیت می کند

جلسه هشتاد و ششم – حامی ها

جلسه هفتاد و هشتم : و اما من مثل کیستم ؟

سال بسیار سختی را در سال گذشته پشت سر گذاشتیم و الان هم روزهایی است که با پس لرزه های همان ویروس کرونا رو به رو هستیم و این چقدر در روابط ما تاثیراتی را گذاشت و مشکلات بسیاری در قسمت های مختلفی از زندگی و روابط پیش آمد