کلیسای مجازی

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

با من صحبت کنید

کتاب مقدس شما
زمان پخش برنامه‌ها

تاریخموضوعواعظ
یکم اسفند ماهصورت خدا و صورت پارسایانکشیش امیر پریاری

Instagram10k
YouTube0
YouTube
Telegram
Follow by Email1