۵۰ آیه کتاب مقدس که اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد. 

۵۰ آیه کتاب مقدس که اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد. 

 تعریف کلمه «اطمینان» عبارت است از: «احساس یا باوری که فرد می‌تواند، به کسی یا چیزی تکیه کند ‌و اعتماد راسخ داشته باشد.» به عنوان مسیحی، من و شما باید اتکای خود به خداوند را رشد دهیم و از طریق آن، اعتماد به نفس به دست آوریم. هر چه بیشتر به خداوند اعتماد کنیم، اعتماد...
۵۰ آیه کوتاه کتاب مقدسی برای قدرت

۵۰ آیه کوتاه کتاب مقدسی برای قدرت

در طول سفر روحانی که ما مسیحیان در آن قدم برمیداریم، مواقعی وجود دارد که در حال گذر از چالش های زندگی هستیم و نیاز داریم که در خداوند قدرت بیابیم. اما چگونه به این قوت، قدرت و توان دسترسی پیدا کنیم؟ چگونه میتوانیم در سختترین لحظات زندگی قوى باشیم؟ خداوند همه ابزار فیض...
جلسه صد و سی و هفتم_رویاهای مرده

جلسه صد و سی و ششم _آتش در استخوانى کوفته

پیغام امروز را از زبان خواهر عطیه خواهیم شنید که عنوان موعظه آتش در استخوانی کوفته هست. که درباره خستگی صحبت خواهد شد که همه ما امروزه در زندگی پر از تلاطم و استرس امروزی دچار این خستگی روحی و جسمی خواهیم شد و از زندگی مادر ترزا و ارمیا نبی خواهیم شنید از شما دعوت میکنم برتی شنیدن این پیغام با ما همراه باشید

ده آیه کتابمقدس که زندگی را برای زنان تغییر می دهد: 

ده آیه کتابمقدس که زندگی را برای زنان تغییر می دهد: 

در نقاط مختلف جهان، زنان با دیدگاه های زن ستیزی مواجه شده اند. بسیاری از جوامع، آنان را در رتبه ای پایین تر از مردان قرار داده اند و ممکن است این نگرش تبعیض گرایانه، زخمی کهنه در وجود زنان باشد. در این دنیای سقوط کرده ما نیاز داریم تا با دیدگاه خدا در مورد زنان آشنا...