چگونه میتوان یک مسیحی خویشتندار بود

چگونه میتوان یک مسیحی خویشتندار بود

این روزها عوامل ایجاد وسوسه در همه جا دیده میشوند. در تلویزیون، تابلوهای تبلیغاتی، فیلمها، اینترنت، فضای مجازی و غیره. در این میان، چالش ما مسیحیان، این است، که بر این وسوسه ها غلبه کنیم و از اخلاق و عفت ایمانی خود دفاع کنیم. اما چطور این کار را انجام دهیم؟ کتاب مقدس،...