هفته مقدس (بخش دوم) 

هفته مقدس (بخش دوم) 

در ادامه رویدادهای هفته مقدس، به ورود عیسی به معبد، خیانت یهودا و پنجشنبه بزرگ می‌رسیم.   پاکسازی معبد  در انجیل می‌خوانیم که به مناسبت عید فصح یهودیان، عیسی به اورشلیم می‌رود.  هنگامی‌که او به معبد می‌رسد، افرادی را می‌بیند که در آنجا تجارت...