جلسه سوم : پنج حرکت در کلیسا — می آییم

جلسه اول : چهار ارزش بنیادی در کلیسای محبت

شبکه محبت · جلسه اول : چهار ارزش بنیادی در کلیسای محبت در جلسه اول اهداف و ارزشهای بنیادی کلیسای مجازی محبت را خدمت شما بینندگان عزیز بیان می کنیم که عبارتند از : ۱ تعلیم صحیح ۲ جواب های صادقانه به سوالات صادقانه ۳ روحانیت واقعی ۴ زیبایی روابط ، برای شنیدن توصیحات...