جلسه چهلم: از جلیل تا اورشلیم

جلسه سی و یکم : وقتی که کلیسا یک خانواده بود

رشد روحانی در بستر جامعه روحانی اتفاق می افتد. کسانیکه به کلیسا، به برادران و خواهران روحانی خود متصل باقی می‌مانند در مسیر رشد و شناخت خود و رابطه شان با خدا و دیگران، در مسیر بلوغ در حال حرکت هستند. اگر به این مشارکت خانواده الهی وقت کافی بدهیم از پستی‌ها و بلندی‌ها...