منابع تصویری

جلسه صد و پنجاه و هفتم _عمق انگيزه ها در اوج بحران ها

جلسه صد و پنجاه و چهارم _خدایا کجایی؟

خواهر عزیزمان آنیتا پرستش جلسه را رهبری خواهند کرد و پیغام را از خواهر مرجان خواهیم شنید تحت عنوان خدایا کجایی؟ شاید این سوال را هر کدام از ما در بخش های مختلف زندگیمان از خداوند پرسیده ایم.

جلسه صد و پنجاه و هفتم _عمق انگيزه ها در اوج بحران ها

جلسه صد پنجاه و سوم _نقش کلیسا در بحرانهای جامعه

کلام خداوند را امروز از زبان کشیش مهیار ابراهیمیان خواهیم شنید . همانطور که می دانید این روزها در کشور ما هم وطن مان روزهای سختی را برای سپری می کنند . بسیاری از جوانان ما کشته شده اند و بسیاری دیگر برای آزادی کشور در حال مبارزه با حکومت ظالم جمهوری اسلامی هستند .

جلسه صد و پنجاه و هفتم _عمق انگيزه ها در اوج بحران ها

جلسه صد و پنجاه _علامت یک مسیحی

کلام خداوند را از دکتر ساسان توسلی خواهیم شنید . عزیزانی هستند که صلیب بر گردن می اندازند ،خیلی ها سعی می‌کنند از طرز صحبت کردنشان مشخص شود که مسیحی هستند و موارد دیگر …‌

جلسه صد و پنجاه و هفتم _عمق انگيزه ها در اوج بحران ها

جلسه صد و چهل نهم _این عصر و عصر آینده

در کلام خداوند در مورد این دو موضوع بسیار صحبت شده است. انجیل متی باب ۲۴ آیه ۳ ، زمانی که عیسی مسیح در کوه زیتون نشسته بود و شاگردانش از او پرسیدن به ما بگو این واقع کی رخ خواهد داد نشانه آمدن تو چیست ؟ و نشانه پایان این عصر چیست ؟

جلسه صد و پنجاه و هفتم _عمق انگيزه ها در اوج بحران ها

جلسه صد و چهل هشتم _عیسی مسیح و شورای کالسدون

کلام خداوند را از زبان دکتر ساسان توسلی خواهیم شنید . امروز می خواهیم درباره‌ این حقیقت که عیسی مسیح کیست صحبت کنیم و بیشتر با این حقیقت و الوهیت عیسی مسیح آشنا شویم .