منابع تصویری

خانه ما، کلیسای ما (فصل نهم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل نهم)

مطابق کلام خداوند ، اگر خدا را دوست داریم باید از احکام او اطاعت کنیم و مستلزم رابطه صمیمانه با خدای تثلیث ،زندگی در اطاعت و سرسپردگی نسبت به خداست ،اما لازم به ذکر است که اعمال ما سبب نجات ما نمی گردد بلکه اعمال نیکوی ما تجلی عشق ما به خداوند است

خانه ما، کلیسای ما (فصل هشتم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هشتم)

هر سختی را نباید جفا بنامیم بلکه جفا تعریف خاص خود را دارد ، اینطور میتوان گفت که هر نوع دشمنی با ما مسیحیان که به خاطر ایمان ما می باشد جفا است و این جفاها اشکال محتلف دارد از قبیل : توهین ،تهدید ،دروغ ،زندان ،شکنجه و ترور شخصیتی و …. می باشد .

خانه ما، کلیسای ما (فصل هفتم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل هفتم)

عیسی مسیح کودکان را با آغوشی باز می پذیرفت و ایمانداران را در کلام خدا تشویق می کند که ایمانی چون کودکان داشته باشند تا وارد ملکوت خدا شوند

ویدیوهای کوتاهی در مورد شاگردسازی

بشارت انفرادی

موثرترین و پرثمرترین و امن ترین روش های بشارتی، بشارت انفرادی است.

گام اول

گام اول

در ایمان مسیحی شاگرد بودن مسیح هرگز جدا از ایمان مسیحی نبوده است

خانه ما، کلیسای ما (فصل پنجم)

خانه ما، کلیسای ما (فصل پنجم)

در این فصل می‌خواهیم وارد سوالاتی شویم که در جامعه مسیحی مطرح می شود سوالاتی که در سالیان سال از بسیاری از افراد شنیده ایم.

ویدیوهای کوتاهی در مورد شاگردسازی

رویارویی با تنش‌ها

همه ی ما در زندگی شرایطی برایمان پیش می آید که ازرفتار،عکس العمل و یا حرف دیگران ناراحت میشویم.