عشق و زندگی «آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است.» اول یوحنا ۸:۴ انسان عاشق، انسانی واقعی است، که هنر گیرا و معجزه‌آسای دوست...