همراهی با کلیسای مجازی

عضویت

چرا باید همراه کلیسای مجازی محبت شوم؟

کتاب مقدس تشویق می‌کند که از پیوستن به کلیسا غافل نشویم. ایمان مسیحی یک سفر انفرادی نیست که تنها در خلوتگاه ما پرورش یابد. هر شخص پس از اعلان سرسپردگی به عیسی مسیح و پیروی از نجات دهنده خود، موظف است تا با سایر ایمانداران که مانند او به این فرمانبرداری تن در داده‌اند محلق گشته، در این کاروان مقدسین به سیاحت روحانی ادامه دهد.

کلیسای مجازی محبت به همین جهت تعهد دارد تا محیطی را تهیه نماید تا همه ایمانداران به مسیح (ایرانی، افغان و تاجیک و سایر کسانی که توانایی ایجاد ارتبط به زبان پارسی را دارند) که در انزوا بسر می‌برند را گرد هم آورده، در جهت رشد و پرورش روحانیشان به آنها کمک نماید. کلیسای مجازی محبت، فضایی مجازی (به معنای غیرفیزیکی) را بوجود می‌اورد تا در این محیط نه تنها رابطه ایمانداران با خدا شکوفا گردد بلکه در رابطه سالم و سازنده با سایر مومنین نیز قرار گیرند.

این کلیسا بر آن است تا کمک‌های شبانی و مشاورات روحانی را نیز برای اعضای این کلیسا فراهم سازد.

 

خوشحال هستیم که به ما پیوستید.