همراهی وفادار

در سفر زندگی

خدمتی ناب

برای نسلی تازه

wtfdivi014-url13

گوش فرادهید

منابع صوتی

wtfdivi014-url10

مشاهده کنید

منابع تصویری

wtfdivi014-url11

مطالعه کنید

منابع نوشتاری

آخرین جلسه کلیسای مجازی

جلسه نود و هفتم – روحیه شکرگزاری

جلسه نود و هفتم – روحیه شکرگزاری

امروز در مورد روحیه شکرگزاری و قدردانی می خواهم با شما عزیزان صحبت کنم ولی قبل از آن که بخواهم وارد متن کلام شویم و در مورد روحیه شکرگزاری صحبت کنیم

تازه‌ترین مقالات

کلیسای آنلاین – کشیشان و اینترنت

کلیسای آنلاین – کشیشان و اینترنت

جهان از سال ۲۰۰۰ تغییرات بسیاری را تجربه نموده است. میتوان بر این امر مهم تاکید ورزید که بسیاری از این تغییرات از طریق تکنولوژی و فناوری تسهیل شده است.

زمان باقی‌مانده تا شروع کلیسا