همراهی وفادار

در سفر زندگی

خدمتی ناب

برای نسلی تازه

wtfdivi014-url13

گوش فرادهید

منابع صوتی

wtfdivi014-url10

مشاهده کنید

منابع تصویری

wtfdivi014-url11

مطالعه کنید

منابع نوشتاری

آخرین جلسه کلیسای مجازی

جلسه صد و یکم – انسان دردمند، خدای درد آشنا

جلسه صد و یکم – انسان دردمند، خدای درد آشنا

همانطور که از اسم این پیام مشخص هست در مورد درد و رنج های ماست و اینکه خدا چطور در این درد و رنج ها در کنار ماست و ما را همراهی می کند و اینکه در این مسیر خدا چه کمک هایی به ما می کند

تازه‌ترین مقالات

تاثیرات ایمان مسیحی بر بهداشت روان

تاثیرات ایمان مسیحی بر بهداشت روان

امروزه در جهان معاصر، سلامتی  برای انسانها بسیار حائز اهمیت است. همواره جامعه پزشکی برای درمان انواع بیماری ها در تلاش و اکتشافات تازه می باشند.

زمان باقی‌مانده تا شروع کلیسا