همراهی وفادار

در سفر زندگی

خدمتی ناب

برای نسلی تازه

wtfdivi014-url13

گوش فرادهید

منابع صوتی

wtfdivi014-url10

مشاهده کنید

منابع تصویری

wtfdivi014-url11

مطالعه کنید

منابع نوشتاری

آخرین جلسه کلیسای مجازی

جلسه صد و بیست و نهم ـ چهار سوال خدا

جلسه صد و بیست و نهم ـ چهار سوال خدا

از طریق سوال پرسیدن است که ما با دیگران ارتباط برقرار میکنیم و صمیمی می شویم! هدف از چهار سوالی که خدا از ما می پرسد این است که ما با خودمان بیشتر آشنا شویم. چگونه میتوانیم در رابطه با خود و خدا و دیگران، خودمان را پیدا کنیم؟

تازه‌ترین مقالات

زمان باقی‌مانده تا شروع کلیسا