رازگاهان

آزادی حقیقی در ایمان مسیحی

کلام خدا در انجیل یوحنا فصل ۸ از آیه ۳۱ تا ۳۶ چنین میفرماید:   سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌. » آنها به او جواب دادند: «ما فرزندان...

اتحاد در کلیسا

کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل ۱۷ از آیه بیست تا پایان آیه بیست‌ چهار میفرماید که:  « فقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلکه برای کسانی هم که به وسیلۀ پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد،   تا همه آنان یکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز...

آرامش در اوج اضطراب و تشویش

کلام خدا در انجیل یوحنا فصل ۱۶ از آیه ۲۹ تا آیه ۳۳ میفرماید:  «شاگردان به او گفتند: «حالا بطور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را میدانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا...