آرشیو کلیسای مجازی

جلسه صد و پنجاه و هفتم _عمق انگيزه ها در اوج بحران ها

جلسه صد و پنجاه و هفتم _عمق انگيزه ها در اوج بحران ها

خدای ما پدر جمیع رحمت ها و خدای تسلی است و او ما را در هر تنگی تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را تسلی دهیم. ایمان ما دارای اقتدار است خدا در عقب کشتی زندگی تو ایستاده و در طوفان ها همراه توست .

ادامه مطلب
جلسه صد پنجاه و سوم _نقش کلیسا در بحرانهای جامعه

جلسه صد پنجاه و سوم _نقش کلیسا در بحرانهای جامعه

کلام خداوند را امروز از زبان کشیش مهیار ابراهیمیان خواهیم شنید . همانطور که می دانید این روزها در کشور ما هم وطن مان روزهای سختی را برای سپری می کنند . بسیاری از جوانان ما کشته شده اند و بسیاری دیگر برای آزادی کشور در حال مبارزه با حکومت ظالم جمهوری اسلامی هستند .

ادامه مطلب
جلسه صد و پنجاه و دوم _بگذار خدا روح تو را برانگیزاند

جلسه صد و پنجاه و دوم _بگذار خدا روح تو را برانگیزاند

کلام خداوند را از شبان لیلا خواهیم شنید . پیغام امروز تحت عنوان بگذار خدا روح تو را بر انگیزاند. در کتاب عزا باب ۱ آیه ۱ می بینیم روح خداوند کوروش شاه پارس را بر انگیخت تا خانه ای برای او بنا کند .

ادامه مطلب
جلسه صد و پنجاه و یک _آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد

جلسه صد و پنجاه و یک _آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد

کلام خداوند را از برادر روبرت آسریان خواهید شنید . با رساله غلاطیان باب ۶ آیه ۷ تا ۱۰ شروع میکنیم .
فریب نخورید: خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هر چه بکارد، همان را خواهد دِرَوید.

ادامه مطلب