بیست جمله تشویقی در مورد زندگی برای مسیحیان

مارس 9, 2022مقالات

امروزه زندگی با جزر و مد مداوم، شلوغ و چالش برانگیز می باشد. حتی گاهی تمرکز کردن و یادآوری آنچه اهمیت و الویت دارد، دشوار می گردد. مهم است که در هرشرایط به یاد داشته باشیم که خداوند، همواره با ما و مراقب ما می باشد. او ما را در مسیر درست هدایت کرده و تشویق می کند که از کلام او پیروی کنیم تا زندگی سرشار از محبت و آرامی را تجربه نمائیم.

در شرایط دشوار زندگی ممکن است که حتی ایمانداران مستحکم و قوی نیز، گاهی دچار اضطراب و نگرانی شوند و جایگاهشان را در خداوند و نقشه الهی او فراموش کنند. بنابراین یادآوری و مرور حقایق کلام خداوند باعث دلگرمی و قوت ما می گردد و نقل قول های مسیحی که در این نوشته به آن خواهیم پرداخت به ما یادآور خواهند شد که ما تنها نیستیم. اغلب این نقل قول ها برگرفته از کتابمقدس و یا سخنان معلمین و نویسندگان مسیحی می باشد. این سخنان الهام بخش، جرقه و نشانه ای از عشق الهی است برای اعتلای روح ما عمل می کنند و به ما کمک می کند که تمرکز خود را نه بر شواهد موجود بلکه بر حقایق موجود در کلام زنده ی خدا قرار دهیم.

خدا نقشه عالی برای شما دارد

چیزهایی بسیار، بسیار بهتر، از آنچه ما پشت سر می گذاریم، در پیش رو خواهیم داشت.

 ( سی . اس . لوئیس)

 آیا به اهداف خدا در زندگیتان ایمان دارید؟ این ایمان چقدر عمیق است؟ 

 اگر عمیقا به نقشه های خدا اعتماد دارید، این نشانه ی ایمانی زنده است. در چنین شرایطی ما ایمان داریم و زندگی خود را کاملاً به او تسلیم می کنیم، یعنی تمام وجود خود را به خدا، مراقبت، راهنمایی و اراده او می سپاریم و ایمان داریم همه چیز برای خیریت و سعادت ما در پیش است. 

در مسیح شخص قدرتمندی هستید

قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می بخشد. ” فیلیپیان ۴: ۱۳”

در زندگی با ایامی مواجه می شویم که ایمان ما تضعیف می گردد، زمانی که تنها یا خسته هستیم و گاهی اوقات نیز احساس می کنیم که غم و اندوه ما را احاطه کرده و انگار از آنچه به آن باور داشته ایم، تهی گردیده ایم و این ایام در زندگی بسیار سخت و دشوار می گذرد. در این شرایط کافی است انتخاب کنیم که نام خدا را بخوانیم تا در نام مقدسش قدرت و قوتی تازه به ما ببخشد.  کافی است در این لحظات او را انتخاب کنیم تا ما را از دل شکستگی، تنهایی، نا امیدی و از تاریک ترین و سخت ترین لحظات زندگی عبور دهد و در آغوش امن و پر فیضش ما را حفظ کند.  کلام خداوند و عشق او قادر است که حتی در زمان هایی که احساس پوچی می کنیم به شما قدرت بخشد.

در سرگردانی، خدا با توست

و نه بلندی و نه پستی، و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت، قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیحْ عیسی است، جدا سازد.  ” رومیان ۸: ۳۹”

 گاهی ما گرفتار گناه و اشتباه می شویم، در آن هنگام احساس می کنیم که خیلی از خدا دور شده ایم و قلبمان سنگین است.  حقیقت این است که در هر شرایطی خدا  ما را می بیند. او آشفتگی، شکستگی و گناه ما را می بیند اما او باز هم ما را دوست دارد. هیچ جایی در این جهان نیست که بتوانیم از عشق او پنهان شویم.  هیچ نقطه ای در زندگی ما وجود ندارد که او ما را بی لیاقت یا بی ارزش بداند.   نمی توانیم کاری را  انجام دهیم تا خود را از او و محبتش جدا کنیم. بنابراین حتی زمانی که احساس می‌کنیم از لطف او بسیار دور شده‌ایم،  باید بدانیم که او ما را رها نکرده است و تنها انتخاب صحیح  این است که  به سوی خدا بازگشت کرده و  برای بخشش گناهانمان طلب آمرزش کنیم، قلب خود را پاک ساخته و به خدا  اعتماد کنیم تا ما را از ارتکاب گناه دور سازد، شفای خود را بر ما جاری بسازد و نور خود را بر ما بتاباند.

خداوند، شما را دوست دارد  

خداوند هر یک از ما را به گونه ای دوست دارد که گویی تنها همان یک شخص وجود دارد. 

(قدسین آگوستین)

نه تنها خدا ما را دوست دارد بلکه او خود، عشق است.  عشق فقط یکی از صفات خدا نیست، بلکه ماهیت و ذات او می باشد. پس وقتیکه ایمان داریم، خدا عشق است؛ باید باور داشته باشیم که خدای عشق و محبت بهترین ها را برای ما می خواهد و او مایل است که برکات و نیکویی اش همواره در زندگی ما جاری بسازد.

حتی در تاریک ترین روزهای زندگی، مورد محبت خدا می باشید  

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.  ” یوحنا ۳: ۱۶ “

 آیا می دانید که خدا ما را بسیار دوست دارد؟  به اندازه ای دوستمان دارد که یگانه پسر خود، عیسی مسیح را برای بخشایش گناهان ما فدا کرد تا ما در صلح با خدا و در آغوش امن و پدرانه او باشیم. این عشق باورنکردنی و بی نظیر است. برخی از روزها ممکن است احساس کم ارزش بودن را داشته باشیم اما خدا مارا اینطور نمی بیند. درست است که او گناه و زندگی گناه آلود را شایسته یک مسیحی نمی داند، اما در چنین شرایطی او مسیر توبه و بخشش گناهان را برای ما مهیا می سازد. او ما را به عنوان پسر یا دختر خود می بیند. و هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم تا او ما را به گونه ای دیگر ببیند. 

در تاریک ترین روزها، به یاد داشته باشیم که خدا با ماست. به خاطر داشته باشیم که خدا ما را دوست دارد و هرگز ما را ترک نخواهد کرد. همواره این حقیقت مهم را به خاطر بسپاریم که پسر او برای نجات ما مرد و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که  از گناهان خود در نام عیسی توبه کنید و به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان بیاوریم، سپس تقدیس شده، احیا شویم و تاریکی را با نور جایگزین کنیم.

به خدا اعتماد کنید تا شما را از وسوسه ها حفظ کند

شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست.  ” اول یوحنا ۴: ۴ “

 در اطراف ما  همیشه وسوسه وجود دارد. برخی اوقات وسوسه در قلب و فکرمان را می زند، به پنجره می کوبد و سعی می کند حیله گرایانه، راه ورود را بیابد. حال ممکن است که  ما احساس گم شدن و یا تزلزل داشته باشیم و دیوار مقاومت خود را  در حال شکستن ببینیم. در چنین شرایطی، بهترین عملکرد این است که دعا کنیم و به خدا اعتماد کرده، یاری او را بطلبیم.  باور داشته باشیم که خداوند از هر وسوسه ای قوی تر است و اگر به او اعتماد کنیم، قطعا ما را نجات خواهد داد. 

شما متعلق به خدای بزرگ و متعال هستید

آیا ندانسته‌ای؟ آیا نشنیده‌ای؟ که یهوه خدای سرمدی است، آفرینندۀ کرانهای زمین؟ او هرگز درمانده و خسته نمی‌شود، و فَهمِ او را تفحص نتوان کرد.  ” اشعیا ۴۰: ۲۸ “

 خدا بسیار بزرگ است. او بزرگتر از تمام دردهایی است که تجربه می کنیم، از هر شر و بدی که ممکن است با آن روبرو شویم و از هر سختی که سعی دارد ما را بشکند. او بزرگتر از ترس ها یا شکست های ماست و او از هر شک و تردیدی نیز بزرگتر است. وقتی احساس می‌کنیم دنیا از کنترل خارج شده است، وقتی مطمئن نیستیم که قدرت ادامه دادن را داریم یا نه! به یاد داشته باشیم که خدا ما را در دستان خود نگاه داشته است. هر کجا برویم یا هر کاری انجام دهیم او با ماست و این حقیقت هرگز تغییر نخواهد کرد. 

شما تنها و به حال خود رها نشده اید

با محبتِ برادرانه سرسپردۀ هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی بگیرید.

 ” رومیان ۱۲: ۱۰ “

نه تنها خدا همیشه با ماست، بلکه جمع مؤمنین ما را احاطه کرده اند. افراد زیادی هستند که به ما اهمیت می دهند. زمانی که ما ضعیف هستیم در قلبشان برای محافظت، محبت و حمایت ما مشتاق هستند. در مشارکت با فرزندان خدا باشیم، قلب ما برای کمک به آنها باز باشد. در صورت نیاز از مشاوره و مهربانی آنها یاری بگیریم و در بدن مسیح، دوستی برقرار کنیم. ما در این دنیا هرگز تنها نیستیم زیرا افراد در کلیسا که خواهران و برادران ما در مسیح هستند، همراه ما می باشند و بهتر است که در وقت ضرورت ما نیز دست یاری را به سوی کسی که مشکل دارد دراز کنیم.  برای یک غریبه، برای یک دوست، حتی برای کسی که هرگز ندیده ایم دعا کنیم.  بدانیم که خدا ما را به مشارکت های مقدس فراخوانده است و هرگز تنها نیستیم.

خداوند کارهای نیک شما را می بیند

زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به‌خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و می‌دهید فراموش کند.   ” عبرانیان ۶: ۱۰ “

 گاهی ممکن است، به آسانی در دام این احساس، که به اندازه کافی خوب نیستیم، گرفتار شویم. دلیل آن میتواند، مورد توجه قرار نگرفتن از جانب دیگران باشد و یا خستگی بی نتیجه، پس از یک روز سخت و طولانی؛ شاید هم احساس اینکه دیگران ما را هیچ وقت در نظر نمی گیرند و حتی خدا به ما اهمیتی نمی دهد. قطع به یقین همه ما چنین احساساتی را تجربه کرده ایم که غالبا به این دلیل است که ما بیش از حد بر روی شرایط خود متمرکز شده ایم و غافلیم از این که خدا به طرق مختلف و اغلب به روش هایی متفاوت از آنچه انتظارش را داریم، ما را برکت می دهد.

 ما خوانده شده ایم که نیکویی کنیم و همواره کار خوب انجام دهیم اما نه به این نیت که بخواهیم دیگران آن را به خودمان برگردانند. باید اجازه دهیم که نور محبت خدا ما را پر سازد و از طریق ما به دیگران روشنایی بخشد.  ما نباید در قبال خوبی از دیگران توقع پاداش داشته باشیم. باید بدانیم که خداوند کارهای نیکویی را که انجام می دهیم می بیند.  یک عمل خوب از نظر او پنهان نمی ماند. او ما را دوست دارد، ما را فراموش نکرده است و به کردار ما توجه دارد. 

ایمان شما، قوی تر از ترس شماست

آرامش برای شما بجا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید.  ” یوحنا ۱۴ : ۲۷ “

در زندگی لحظاتی پیش می آید  که نمی توانیمبرای آن  برنامه‌ریزی  داشته باشیم و برای ما غیر قابل درک و شناخته شناخت می باشند که در مواقع این چنینی میتوان مضطرب گشت یا با حسرت و ترس به زندگی  ادامه داد و یا اینکه اعتماد به خداوند را انتخاب کنیم. باید ایمان ما در مسیح از ترس هایمان بزرگتر باشد، حتی زمانیکه شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا است، و نمیدانیم چه میکنیم. زمانیکه پر از تردید هستیم و از نقشه خدا آگاه نیستیم، لازم است بدانیم که خدا ما را در آن شرایط تنها رها نمی کند.  این دنیا ممکن است همیشه تصویری روشن به ما ندهد و حتی گاهی پاسخ دعاهایمان را دریافت نکنیم اما این بدان معنا نیست که خدا ما را نادیده گرفته است.  شاید یک دعای بی پاسخ موهبتی باشد که هرگز درک نکنیم که چقدر به آن نیازمند بودیم. گاهی نیاز  داریم که به یاد آوریم که به خدای قادر مطلق تعلق داریم و او برای ما نقشه ای فراتر از چشم انداز های ما دارد.

محبت خدا همه زندگی شما را در بر می گیرد

یک شخص مسیحی فکر نمی کند که خدا ما را دوست خواهد داشت زیرا ما اشخاص خوبی هستیم، بلکه باور دارد که خدا ما را به اشخاص خوبی تبدیل خواهد کرد، زیرا او ما را دوست میدارد.  (سی. اس. لوئیس)

 عشق خدا همه بخش های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.  هیچ شرایطی، هیچ شکست یا پیشرفتی، هیچ تنزل یا ترفیعی و هیچ مقام و جایگاهی از ضربات قلموی  عشق خدا بر تصویر زندگی ما در امان نیست.  عشق خدا در تمام تار و پود زندگی ما جاری است. محبت او هر بخش از زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.  جایی نیست که بتوانیم از محبت او پنهان شویم. هیچ مشکلی وجود ندارد که در نهایت با محبت او مواجه نشود. هیچ موفقیت واقعی در جایی که خواست خدا نیست، وجود ندارد.  حتی وقتی در طوفانها هستیم، می‌توانیم بگوییم: “خدایا، نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاده است. من آن را درک نمی‌کنم، اما اطمینان دارم که تو من را بسیار دوست داری و از این بابت دلگرم و امیدوار هستم. 

محبت خدا فراتر از درک شماست

چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است، همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خویش رأفت می‌کند. زیرا سرشتِ ما را می‌داند، و به یاد دارد که ما خاک هستیم.  ” مزمور ۱۰۳: ۱۳ – ۱۴”

 خدا ما را می شناسد اما همچنان دوستمان دارد. خدا می داند که ما گناهکار هستیم، اما ما را می بخشد. مزمانیکه بیمار هستیم ما را شفا می دهد و به هنگام گیر افتادن در گودال های زندگی ما را بیرون می کشد.  او عدالت خود را بر مسیح جاری ساخت تا رحمت و فیض خود را بر ما ببخشد. محبت خدا فراتر از درک ما است. 

در پس سختی ها برکت زیادی نهفته است

هر چه شناخت شما در زندگی، نسبت به محبت و فیض خداوند بیشتر باشد، احتمال پرستش او در طوفان ها برای شما بیشتر خواهد شد.  (مت چندلر)

هر یک از ما باید هر روزه در شناخت فیض و رحم خداوند رشد کنیم تا در زمان‌های سخت، این باور سبب آرامی ما گردد که خدا اراده بهتری برای ما دارد. داستان ایوب را در کتاب مقدس به یاد بیاوریم. شیطان همه چیز او را، خانواده اش، اموال و سلامتی اش را گرفت، با این حال در پایان خداوند چند برابر بیشتر از آنچه ایوب در ابتدا داشت، به او بازگرداند. اگر در آزمایشی قرار داریم، یا سختی را تجربه می‌کنیم، با آرامی و ایمان انتظار بکشیم زیرا خوشی و برکت بیشتری دریافت خواهیم کرد.

ارتباط با خدا خوشی به همراه دارد

هان بر در ایستاده می‌کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من. ” مکاشفه ۳: ۲۰ “

 وقتی خداوند عیسی وارد زندگی ما می شود، برای ایجاد درد نمی آید بلکه برای دادن شفا و سلامتی قدم در قلب و زندگی ما می گذارد. او نمی آید تا ما را از دیگران دور سازد و خوشی ها را از ما صلب کند.کلام خدا می گوید که او وارد زندگی ما می شود و با ما خوراک می خورد. ما وقتی با شخصی همسفره میشویم، با او آشنا می شویم و دوستی و محبتی برقرار میشود، این دوستی باعث خوشی ما می گردد. خدا می خواهد با ما رابطه داشته باشد و آنچه را که شادی بخش است در زندگی ما انجام بدهد.  او میخواهد که ما در خوشی و آرامش باشیم.

باور خود را نه بر شواهد موجود بلکه بر ایمانتان قرار دهید

ایمان، اعتماد داشتن به آن چیزی است، که بعدا معنا پیدا می کند. (استیون فورتیک)

اعتماد به معنای باور به حقیقتی که توانا، قدرتمند و قابل اطمینان می باشد.  بنابراین، وقتی صحبت از اعتماد به خدا می شود، این به معنای ایمان به قابل اطمینان بودن کلام او و توانایی و قدرت اوست.  کتاب مقدس می گوید که خدا وعده دروغ نمی دهد و همیشه به وعده هایش عمل می کند همچنین او ما را دوست دارد و برای خیریت شما اهدافی در نظر گرفته است.  توكل به او به اين معناست كه آنچه را كه او در مورد خودش، درباره دنيا و درباره ما می گويد را باور كنیم.

اعتماد به خدا تنها یک احساس نیست، بلکه یک انتخاب است که به آنچه او می‌گوید ایمان داشته باشیم حتی زمانی که شواهد ظاهری باعث می‌شوند موضوع متفاوتی را باور کنیم. باید بدانیم که شرایط امکان تغییر دارد ولی خدا دیروز، امروز و تاابدالاباد همان است، بنابراین شایسته اعتماد ماست. 

تاریکی بر ما قدرتی ندارد

زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است.  ” کولسیان ۱: ۱۳ “

خداوند ما را از قدرت و کنترل شیطان نجات داده است و دیگر تحت حکومت شیطان نیستیم.  تاریکی دیگر بر ما قدرتی ندارد. خداوند سلطنت تاریکی را بر ما، شکست داده است. مجبور نیستیم از بدی اطاعت کنیم.  دنیا هر روز بدتر و بی رحم تر می شود اما ما از زیر سلطه این ظلم بیرون آمده ایم. خدا ایمانداران را از پادشاهی شیطان نجات داد و برای همیشه در پادشاهی پسر خود، عیسی مسیح قرار داد. باید به خود یادآوری کنیم که نمی‌توانیم از پادشاهی مسیح دور شویم زیرا به حوزه دیگری غیر از این این جهان تعلق داریم.  تمام قدرت شیطان هم نمی تواند ما را از آن پادشاهی دور کند، زیرا به طور غیر قابل برگشت به ملکوت خدا تعلق داریم.  او ما را برای همیشه آزاد ساخته است.

خداوند شفا دهنده است

و هر كسی در میان جمعیّت سعی می‌کرد دست خود را به عیسی بزند چون قدرتی كه از او صادر می‌شد، همه را شفا می‌داد. ” لوقا ۶: ۱۹ “

کتاب مقدس به وضوح نشان می دهد که خدا بیماران را شفا می دهد. خداوند عیسی امروز نیز شفا دهنده است. او قادر است بدن های بیمار و ناتوان را با قدرت خود لمس کند و شفا و آرامی بخشد. اناجیل مملو از مواردی است که خداوند بیماران را شفا می داد، و او امروز همان است که در آن زمان بود. پس با تمام قلب و ایمان، دعای خود را به حضورش برده و اراده نیکوی او را بطلبیم. 

عبادت و پرستش خدا باعث آرامی قلب است

خداوندا تو ما را برای خود آفریدی و دل ما تا زمانی که در تو آرام بگیرد، بیقرار است. (قدیس اگوستین)

در دعا و پرستش، خدا از طریق روح القدس با ما سخن می گوید و ما را ملاقات می کند. عبادت خالص ترین ابراز قدردانی از خداوند است. عبادت می تواند ما را از گذشته آزاد کرده و به سرنوشتی که خدا برایمان در نظر دارد سوق دهد.  عبادت زخم ها را التیام می بخشد و بارها را سبک میکند. در پرستش و دعا، رابطه ای عاشقانه و دو طرفه، میان ما و خالقمان برقرار می شود. در پرستش با اعلانات نیکو و تقویت ایمانمان باعث دور شدن نیروهای تاریکی و پر شدن خودمان  از روح خدا می شویم. پرستش و در حضور خدا بودن به ما می آموزد که اولویت ها، برنامه ها، امیدها، رویاها و حتی ترس هایمان را به خدا تسلیم کنیم و در حضور سرشار از عشق او، آرامی بیابیم.

در مسیح، نور و نمک جهان هستید

شما نمک جهانید. امّا اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می‌توان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی‌آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایمالِ مردم گردد. شما نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کرد. ” متی ۵: ۱۳- ۱۴ “

” نمک بودن ” به معنای تلاش برای تأثیرگذاری بر مردم، با نشان دادن عشق بی قید و شرط مسیح از طریق اعمال نیک در زندگی خود است. و “نور بودن” به معنای شهادت دادن به دیگران در مورد حقیقت کلام خدا است، به ویژه در مورد اینکه مسیح کیست و چگونه برای نجات ما مرد و زنده گشت. ما یا به فیض خدا نور و نمک هستیم یا از خداوند سرپیچی می کنیم.  اگر نور و نمک باشیم، می‌توانیم از وفاداری خود انتظار ثمر داشته باشیم. بدین معنا که فضیلت های میوه روح خدا در ما دیده خواهند شد و در خداوند مبارک خواهیم بود. این مأموریت ماست و با قدرت او این حقیقت را تجربه خواهیم کرد. و بیش از همه باعث شادمانی و خوشی خودمان خواهد بود.

نترسید، زیرا خدا حامی شماست  

پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود. ” اشعیا ۴۱: ۱۰ “

ایمان و امید ما به نجات دهنده مان عیسی مسیح است. ما برگزیده شده‌ایم، فراخوانده شده‌ایم و طرد نمی‌شویم، بنابراین دلیلی برای ترس و نگرانی نداریم. دلیلی برای ناامید شدن نداریم زیرا خدای ما با ماست. در روزهای سخت، کارهایی که خداوند برای ما انجام داده است را به خود یادآوری کنیم.  مانند داوود نبی باشیم که در دشواریها، تمام اعمال خداوند را به یاد می آورد. ما نیز تمام اوقاتی را که خداوند با ما همراه بوده است و از طوفانها عبورمان داده را همواره به یاد آوریم.  فراموش نکنیم که خدا بزرگتر از ترس های ماست. او خالق تمام دیدنی ها و نادیدنی ها است.  او که حاکم و ناظر این جهان است. خدا وعده داده که از ما حمایت میکند.

در پایان می توان گفت: زمانی که مسیح را در زندگی و قلب خود می‌پذیریم، می‌توانیم عشقی بی قید و شرط را درک کنیم.   با نگاه کردن به جهان از نگاه خداوند، دیدگاهی تازه به دست خواهیم آورد تا با اعتماد، آرامش و شادی زندگی کنیم. و نه تنها این امید نوری بر نقاط تاریک قلبمان خواهد بود بلکه برای دیگران نیز باعث روشنایی و قوت قلب خواهیم بود اگر روزهای سختی را سپری می کنیم، این نقل قول های مسیحی ممکن است به ما کمک کنند تا ایمان خود را بازیابیم و نور را در انتهای مسیر تاریک ببینیم.  خواندن و تعمق در آنها کمک می کند تا متوجه شویم که در این سفری که آن را زندگی می نامیم، تنها نیستیم زیرا خدا همیشه در کنار ما و مراقب ماست .پس به خدا اعتماد کنیم و اجازه دهیم که هادی زندگی ما باشد. ترس ها، نگرانی ها، دردها و تمام زندگی خود را به خداوند بسپاریم. به او اجازه دهیم زیبایی و محبت خود را در زندگی ما جاری سازد. عشق بی اندازه او، هر روزه به ما یادآور می شود که ما فرزند خدا هستیم و در او قدرت هر چیز را داریم. 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *