هفت سین روحانی

مارس 21, 2022مقالات

عید باستانی نوروز، از نیاکان ما به یادگار مانده است. این عید،  یادآور فرهنگ غنی و کهن در تاریخ  جامعه بزرگ و فرهیخته ایران می باشد. با فرا رسیدن نوروز و نو شدن فصل، زنگ تبدیل، تغییر و تازگی در وجود ما به صدا در می آید. نوشدن طبیعت، پیام آور دگرگونی  و تلنگری برای ماست تا در خود و زندگی، کهنگی ها را نو بسازیم. از بین بردن کهنگی، یک انتخاب است؛ ما باید انتخاب کنیم و اجازه بدهیم که روح القدس در درون ما عمل کرده و تازه بسازد. همانگونه که مردم ایران، زمانی که به عید نوروز نزدیک می شوند، خانه تکانی انجام می دهند تا کثیقی در خانه نماند و همه جا تمیز شود، وجود و قلب ما انسانها نیز باید یک خانه تکانی روحانی را تجربه کند تا مکانی پاکیزه و زیبا، برای سکونت محبوب آسمانی باشد. هر سال به وقت این نوروز باستانی، همه جامه های تازه بر تن می کنند که به اصطلاح به آن ” لباس عید” گفته می شود و این امر حقیقت زیبا از کتابمقدس را برای ما یادآور می شود که خداوند عیسی، در نتیجه کار نجات بخش خود بر روی صلیب، جامه سفید عدالت را برتن ما کرد و همواره ما فرزندان خدا باید کوشا باشیم تا این جامه عدالت را همانگونه که سفید و پاک به ما داده است؛ به دور از گناهان و شرارت، پاک نگه داریم.   سفره هفت سین، یکی از زیباترین، سفره آرایی در ایران می باشد. هفت سین؛ یعنی هفت مواد گیاهی، خوردنی، تک واژه پارسی که با سین شروع می شود. هفت سین نوروزی، عبارت است از: ” سیر- سرکه- سیب- سبزه- سمنو- سماک- سنجد” اینها محصول طبیعت در فصل نوشدن است که طراوت و تازگی به خانه هایمان می بخشد. در زندگی روحانی نیز می توانیم ” هفت سین روحانی” و مهم را داشته باشیم که در این وبلاگ به آن خواهیم پرداخت. باور و اعتماد به این هفت سین روحانی، میتواند زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد و میتوانیم به واسطه آنها؛ یک زندگی پیروزمندانه در مسیح داشته باشیم.

۱ستاره درخشنده صبح، عیسی مسیح بر تاریکی زندگی ام غالب است

همه ما انسانها در زندگی با روزهای سخت و دشوار روبه رو می شویم که به مدد و کمک آسمانی خداوند احتیاج داریم تا بتوانیم از آن روزها عبور کنیم. گاهی همه جا برای ما تاریک است، اما خبرخوش این است که عیسی مسیح ستاره درخشنده صبح است. او می خواهد که ما را از شب تاریک عبور دهد و ستاره درخشان و رهاننده در زندگی ما باشد. کلام خدا در ” ” مکاشفه ۲۲: ۱۶ ” می فرماید: ” من، عیسی، فرشته خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها را به کلیساها اعلام کند. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح هستم. ” این بهترین انتخاب زندگی ما می باشد که در روزهای تاریک زندگی به اعطای درخشندگی از جانب، ستاره درخشنده صبح باور داشته باشیم و منتظر کار خداوند باشیم.

۲سایه دست خداوند، ما را پنهان می سازد

ما در مسیح از امنیت کامل برخوردار هستیم. هیچ طوفانی، قدرتمند تر از بازوی خداوند نیست که کلام خداوند به ما این اطمینان را می دهد که بازوی خداوند، گرداگرد ترسندگان او می باشد. ما در هجوم روزهای تنگی، میتوانیم در زیر سایه دستان خداوند پنهان شویم و هیچ گزندی به ما نرسد. کلام خدا در   ” اشعیا ۵۹: ۱۶ ” می فرماید: ” او دید که کسی نبود، و به شگفت آمد که شفاعت کننده ای وجود نداشت. پس بازوی خودش برای او نجات به ارمغان آورد، و عدالت وی، از او حمایت کرد.” به عدالت خداوند و بازوی حمایتگر خداوند اعتماد داشته باشیم و با یقین کامل بر این حقیقت مهم تکیه کنیم که سایه دست خداوند، ما را پنهان می سازد.

۳سپر و نجات ما خداوند است

طرد شدگی، یکی از واقعیت های تلخ و رایج در روابط انسانها می باشد. هر شخصی به گونه ای متفاوت با این تجربه تلخ رو به رو می شود. زمانی که یک انسان می تواند بر حس طردشدگی غلبه بیابد، پیروزی بزرگی را به دست آورده است. اما مسیحیان؛ کافی است که فقط یک حقیقت را به یاد آورده و براساس آن به زندگی خود ادامه دهند تا حس طردشدگی بار و بندیل خود را در دل و فشکر انسان ببندد. این حقیقت مهم، رهایی از طرد شدگی در صلیب عیسی مسیح است. عیسی مسیح نه فقط برای بخشش گناهان ما فدا شد، بلکه در نتیجه کار او ما از تمام لعنت های خود، حتی لعنت و حس طرد شدگی آزاد می شویم. بیایید شادمانه این حقیقت را از کلام خداوند اعلام کنیم که می فرماید: ” اما ای خداوند که سپر ما هستی…”  ” مزامیر ۵۸: ۱۱ “. بلی، خداوند سپر و محافظ ماست. او تنها نجات ما می باشد.

۴سر کلیسا، عیسی مسیح است

کلیسا، بدن مسیح است. کلیسا، باید به دور از گناه و ناپاکی؛ همانطور شایسته جلال نام عیسی مسیح است، برای خداوند بدرخشد. سر این کلیسا و بدن، عیسی مسیح است. بدن ما انسانها از مغز و سر فرمان می گیرد و می تواند به حیات خود ادامه دهد. اگر در فرمانبرداری و طابعیت از مرکز عقلی خود نباشیم دچار ایست مغزی و مرگ می شویم. حیات و سلامتی روحانی کلیسا نیز به اطاعت از فرامین سر کلیسا وابسته است. کلیسای پویا و زنده باید از خداوند بشنود و در اطاعت؛ تقدس و وفاداری به رشد ادامه دهد. کلام خدا در ” افسسیان ۱: ۲۲- ۲۳ ” می فرماید: ” و همه چیز را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد.” رشد، شکوفایی و سلامت روحانی یک کلیسا در گرو اطاعت از سر یعنی خداوند و نجات دهنده اش می باشد.

۵سردار لشکر آسمان، مدافع و جنگده ما خداوند است

زمانی که به عیسی مسیح ایمان می آوریم و یا حتی در زمان هایی که به عنوان یک انسان خدا ترس انتخاب می کنیم در راستی و انسانیت زندگی کنیم، دنیا و انسانهایی که از جنس شرارت هستند بر ضد ما عمل می کنند. کلام خدا می فرماید بین نور و تاریکی هیچ شراکتی نیست. حقیقت این است که دنیا؛ تحت سلطه و حکومت شریر می باشد و او در دشمنی با انسانهای نیکو، عدل و به ویژه مسیحیان می باشد. گاهی از انسانها برای تحقق اهداف خود و بر زمین زدن شخص نیکو استفاده می کند. ولی در چنین شرایط دشوار، این آیه از کلام خداوند، دلگرمی و قوت ما می باشد. کتابمقدس در ” یوشع ۴: ۱۴ ” می فرماید: ” … من سردار لشکر خداوندم که اکنون آمده ام.” در هجوم لشکر شرارت، در اتهامات و ضدیت های انسانی؛ اگر ما در راستی با مسیح زندگی می کنیم، دل قوی داریم زیرا سردار لشکر آسمان؛ عیسی مسیح با ماست . او برای ما می جنگد و تنها او قادر است که پیروزی را به ارمغان آورد.

۶سرور سلامتی، عیسی مسیح است

سلامتی، بزرگترین نعمتی است که هر شخص می تواند آن را داشته باشد. زمانی که درد و بیماری به سراغ انسانها می آید، در آن هنگام بیشتر درک می کنیم که داشتن سلامتی؛ چقدر مهم و حیاتی است. خوشابحال ما، فرزندان خداوند که عیسی مسیح در صلیبش ما را از مرض می رهاند. او سرور سلامتی است و این خدای زنده که سلامتی از او نشات می گیرد در ما ساکن است تا سلامت روحی، فکری و جسمی را به ما عطا کند. در ” اشعیا ۹: ۶ ” مکتوب است: ” زیرا که برای ما کودکی زاده و به پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.” هراس به دل راه نمی دهیم و بر قدرت مرض و بیماری در سرور سلامتی پیروز هستیم.

۷سرور و پادشاه ما خدای نجات بخش است

خداوند بر زندگی و تمام لحظات ما حاکمیت دارد. همه چیز تحت کنترل خداوند است. او پادشاه ما است. هیچ پیشامدی، هر چقدر هم ناگهانی باشد، نباید سبب تشویق و دلشوره غیرمعمول در ما شود زیرا باور داریم که خداوند برای ما اندیشه می کند و او اجازه نخواهد داد که فوق از طاقت تجربه شویم . در ” اول قرنتیان ۴: ۲۰ ” می خوانیم: ” زیرا پادشاهی خدا به حرف نیست، بلکه در قدرت است.” عیسی مسیح؛ پادشاه قدرتمند ما می باشد، به جان مضطرب خود بگوییم، آرامی بیاب زیرا که پادشاه و ولی تو زنده است.

بیایید سفره دل و فکر خود را به سفره هفت سین آسمانی مزین بسازیم. در برابر سروری و پادشاهی خدا تسلیم باشیم. در او سلامتی را دریافت کنیم و در نبردها دل قوی داریم که سردار لشکر آسمان برای ما می جنگد. به عنوان بدن مسیح؛ تحت سلطه کامل سر یعنی عیسی مسیح باشیم و هر لحظه بدانیم که خداوند، سپر و نجات ما است و ما زیر سایه خداوند هستیم. باور شکوهمند ما این باشد که ستاره درخشنده صبح تاریکی زندگی را روشن خواهد ساخت. بیایید بر این حقیقت استوار باشیم که پیروزی نصیب ما خواهد شد. عید نوروز باستانی مبارک.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *