چگونه اعتماد خود را به خدا افزایش دهیم؟ 

آگوست 10, 2022مقالات

عیسی مسیح بر روی دریای طوفانی راه رفت. زمانیکه او با شاگردانش سوار بر قایق بود، طوفانی رخ داد که همراهانش بسیار مشوش و ترسان گشتند اما استاد خود را دیدند که بر فراز دریای طوفانی ایستاده است و حتی دریا و طبیعت نیز از او اطاعت می کنند. پطرس رسول نیز دستان خود را به مسیح داد و در نتیجه اعتمادش به خداوند، او هم توانست بر روی دریا بایستاد. اما او از دیدن موج های خروشان، هراسان گردید زیرا دیگر نگاه و اعتمادش بر خداوند قادر نبود بلکه دریای پرتلاطم، سبب تشویش در درون پطرس گردید. 

از این داستان می آموزیم: تا زمانیکه پطرس به عیسی اعتماد کرده بود، بر روی دریای طوفانی مانند خود عیسی مسیح ایستاده بود و اعتماد او بر خداوند، رمز و راز پیروزی اش در آن شرایط سخت بود ولی وقتیکه انسانیت کهنه او و ترس هایش بر او غالب آمد، او ترسید و در حال غرق شدن در آن طوفان گردید. اگر در روزهای سخت و دشوار زندگی به خداوند اعتماد کنیم و باور داشته باشیم که همه چیز در کنترل خداوند است؛ بر ترس و نگرانی های خود غالب خواهیم آمد و در آسودگی خاطر، پیروزی در مسیح و غلبه بر مشکلات را جشن خواهیم گرفت ولی اگر مشکلات و سختی ها را بزرگتر ببینیم و دائما نگران باشیم، نخواهیم توانست به راحتی از آن روزها عبور کنیم و اضطراب و استرس نیز سبب آشفتگی فکری و روحی و جسمی در ما خواهد گردید.  یک پرسش در اینجا مطرح است که ” چگونه می توانیم اعتماد خود را به خدا افزایش دهیم؟” بیایید تا راهکارهای مهم و کاربردی را در مسیر افزایش اعتماد به خداوند، مورد بررسی قرار دهیم. 

مطالعه روزانه کتابمقدس 

کتابمقدس، یک کتاب معمولی نیست بلکه کلام زنده خداوند می باشد. زنده، از این جهت که همانند یک شخص که دارای حیات و قدرت تکلم می باشد این کتاب الهی نیز در شرایطی که ما به مشورت، آرامش و قوت نیاز داشته باشیم از طریق آیاتی که در آن مکتوب است با قلب ما صحبت می کند. ما را هدایت می کند تا بتوانیم تصمیم و انتخاب های صحیح داشته و به آرامش الهی دست بیابیم. در مواجهه با شرایط دشوار؛ بستن کلام و قهر و شکایت از خداوند، انتخاب درستی نمی باشد زیرا پروسه عبور از مشکلات را برای ما بس دشوار و طاقت فرسا می سازد زیرا با تسلی و قوت آسمانی که از جانب کلام حیات بخش خدا دریافت می کنیم، میتوانیم ظفرمندانه این مشکلات را پشت سر بگذاریم. لازم به ذکر است که کتابمقدس سلاح جنگ و قدرت ما مسیحیان است پس در نبرد زندگی باید به این سلاح تجهیز شویم زیرا در رساله افسسیان باب ۶ آیه  ۱۷می خوانیم: ” کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیرید.” در جنگ و ضدیت هایی که دنیا با فرزندان خداوند دارد، با قدرت انسانی نمی توانیم پیروز شویم و یک قدرت آسمانی باید ما را مدد کرده و یاری رساند که همانا کلام خدا آن قوت ابدی ما می باشد و باید خود را با آن مجهز بسازیم. 

دعا و پرستش 

دعا و پرستش، فقط خواندن سرودهای ستایش در وصف خداوند و نواختن سازهای موسیقی نیست. بلکه، اعلام پادشاهی خداوند در تمامی ابعاد زندگی ما می باشد. از طریق سرودها و ستایش های قلبی؛ تسلیم و تواضع خود را در حضور خداوند اعلام می کنیم و اجازه می دهیم که قدرت بی نهایت او، زندگی ما را در بر بگیرد و دگرگون سازد. پرستش خداوند سبب می شود که ما بتوانیم نوای دل نشین و رهایی بخش آسمان را بشنویم، در برابر تلاطمات زندگی صبور بوده و منتظر اعمال رهایی بخش خداوند باشیم. گاهی اوقات در زندگی با فشار و سختی های بسیار طاقت فرسایی روبه رو می شویم که حتی تصور رهایی و نجات برای ما سخت می شود که در این هنگام باید فروریختن دیوار اریحا را به یاد آوریم که چگونه در برابر قوم خدا قدم علم کرده بود ولی قوم برگزیده خداوند بدون استفاده از هیچ راه انسانی، تنها با دعا و پرستش، دیوار بلند اریحا را فرو ریختند و پیروزی از آن یاران خدا گردید. پس از اسلحه قدرتمند پرستش در رویارویی با مشکلات استفاده کنیم زیرا نبرد سخت و امداد خداوند، قوت رهایی بخش ما می باشد. 

اعلام حقایق الهی و انکار دروغ های دنیا و شریر 

شریر در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم در تلاش است تا با بیان کردن دروغ و  مشوش ساختن افکار مقدسین، آنها را از هویت حقیقی اشان در مسیح و باور به حقایق مهم و الهی دور سازد تا آنها با پذیرش دروغ های شیطان،  در بی هویتی به سر برند. میتوان باور به این دروغ ها را همانا افکار انسانی  نامید که کلام خدا در این خصوص در رساله ” رومیان ۶: ۸ ” می فرماید: ” طرزفکر انسان نفسانی، مرگ است، اما طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد، حیات و سلامتی است.” هنگامی که دروغ های شیطان را می پذیریم در حقیقت به انسانهای نفسانی تبدیل شده و نفس خود را پیروی می کنیم که در چنین شرایطی کلام خدا ما را آگاه می سازد که نهایتش مرگ و جدایی از خداوند است. لیکن این پایان کار نیست و ما اگر طرز فکرمان را در حاکمیت روح القدس قرار دهیم، به جای سکونت دروغ، حقیقت الهی در افکار ما سکنی خواهد گزید. مسیحیان باید هر روز انتخاب کنند که دروغ های شیطان را انکار و باطل نمایند و به جای آنها حقیقت کتابمقدس را بر خود و زندگی هایشان اعلام کنند که این امر قدم بسیار موثر در مسیر افزایش اعتماد بر خداوند می باشد که پایه های زندگی ما در مسیح را هم محکم می سازد. 

یادآوری نیکویی و وفاداری خداوند در گذشته

گاهی احساس طردشدگی از جانب خدا  به ما دست می دهد و احساس می کنیم که او نسبت به نیازها، درد و مشکلات ما سرد و بی تفاوت عمل می کند. از خود می پرسیم که اگر او خدای قادر مطلق است، پس چرا از قدرت بی نهایت خود برای رهایی و معجزه در زندگی ام استفاده نمی کند؟ در چنین شرایطی باید نگاهی به روزها و سالهای گذشته در زندگی خود بیندازیم که قطعا آثار و یادبودهایی را از نیکویی خداوند خواهیم دید. خداوند، دیروز؛ امروز و تاابدالاباد همان است و ذات نیکوی او غیرقابل تغییر است. یادآوری نیکویی خداوند در گذشته، سبب می شود که ما همچنان در توکل و اعتماد به خداوند به زندگی ادامه دهیم و خداوند نیز در پاسخ به اعتماد ما برای ما خواهد جنگید و نوید بخش، رهایی و برکت در زندگی ما خواهد شد. 

مطالعه و مرور اعمال حیرت انگیز خدا در زندگی مردان و زنان کتابمقدس

زمانی که تاریخ کتابمقدس و زندگی مردان و زنان خدا را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم، متوجه این حقیقت مهم می شویم که خداوند همواره در تمام فراز و نشیب ها در کنار قوم خود بود تا آنها را  از روزهای دشوار عبور دهد. او هرگز نسبت به فریاد التماس فرزندانش بی تفاوت نبود. زمانی که شدرک، میشک و عبدنغو را در تون آتش انداختند، پسر خدا در تون آتش با آنها بود. او همان خدایی است که شفاعت های استر و ندیمه هایش را شنید و قوم خود را از فتنه های شریرانه هامان محفوظ داشت و مردخای، آن مرد نیک را سرافراز نمود. خداوند عیسی مسیح، وفاداری اش ثابت شده است و تنها او لایق ایمان و اعتماد ما می باشد. 

اعتماد به خداوند عیسی مسیح هرگز باعث سرافکندگی ما نخواهد شد. امروز اگر خسته و ناامید هستیم و انسانها ما را ناامید کرده و حتی از اعتماد ما سواستفاده کرده اند، آغوش خداوند بهترین پناهگاهی است که می توانیم به نزدش برویم تا مرحم زخم های ما شده و امید و عشق را در قلب ما احیا بسازد. دوست عزیز بیا انتخاب کنیم تا در تمام لحظات زندگی به خداوند اعتماد کنیم. 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *