چگونه می توانیم بر افکار بد غلبه کنیم؟

سپتامبر 14, 2022مقالات

ذهن ما همواره فعال است، هرگز در حال استراحت نیست و از هر خوراکی که به آن داده شود تغذیه و رشد می‌نماید. افکار منفی، نتیجه‌ی تغذیه نامناسب و مسموم می‌باشند؛ و محصول آن، ماندگارى اضطراب، اندوه و یا افسردگی در ما است، که می‌توانند احساسات و توانایی تصمیم‌گیری ما را تغییر دهند. افکار منفی، باعث می‌شوند، موضوعات را متفاوت ببینیم و باورمان این باشد که شرایط بهتر نخواهند شد. به این حالت تحریف شناختی می‌گویند. 

 برخی از مردم هستند که در تمام زندگی خود با افکار منفی دست و پنجه نرم کرده‌اند. بدی را قبل از خوبی می‌بینند، به همه چیز اشتباه می‌نگرند و پیش‌فرض آنها در هر شرایطی جنبه‌های منفی آن است. اینکه هر موقعیتی خوب و مطلوب نیست، درست است؛ اما بدبینی بسیار آسیب زننده است و ما را از هر حرکتی بازمی‌دارد. این در حالی است که ما می‌دانیم، خدا همواره نیکوست. او وعده داده ‌است که خیر و خوبی را برای کسانی که به او ایمان دارند، جاری خواهد ساخت. ما باید یاد بگیریم که با نگاه به او زندگی کنیم و نه بر شرایط موجود! و با این امید زندگی کنیم، که خدا به وعده‌هایش در زندگی ما عمل خواهد کرد. 

با تغذیه سالم ذهن، می‌توانیم از بند افکار مخرب رها شویم. بنابراین، کسی که می‌خواهد بر افکار بد غلبه کند، باید این کار را غیرمستقیم انجام دهد. به طور مثال، درعوض تلاش برای خشمگین نشدن، ذهن خود را از افکار محبت آمیز و مهربانانه پر کند و یا برای غلبه بر نارضایتی و ناامیدی، اراده خدا را بشناسد، به آن اعتماد کرده  و در آن امیدوار و صبور بماند. ذهنی که دامنه وسیعی از علایق و باورهای درست و اهداف مشخص دارد، دائماً مشغول افکار سازنده و خوب است و درگیر افکار بیمارگونه و مخرب نخواهد شد. به عبارتی، ذهنی که دائماً از خوراک سالم و مغذی تغذیه می‌شود، خوراک مسموم را نمی‌پذیرد. 

کتاب مقدس  می‌فرماید: «در پایان، ای برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه دوست‌داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. آنچه از من آموخته و پذیرفته‌اید و هرآنچه از من شنیده و یا در من دیده‌اید، همان را به عمل آورید، که خدای آرامش با شما خواهد بود.»  فیلیپیان 4: 8-9 

همینطور کلام خدا در رومیان ۱۲: ۲ می‌فرماید: «هم‌شكل این جهان نشوید بلكه به ‌وسیلهٔ تجدید افكار، وجود شما تغییر شكل یابد تا بتوانید ارادهٔ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را كه مفید و پسندیده و كامل است، بشناسید 

بنابراین قدم برداشتن در این مسیر را آغاز کنیم و آن چیزهایی که افکار ما را به ناپاکی می‌کشانند را با فعالیت‌هایی که روحیه ما را تقویت می‌کنند، جایگزین کنیم.  قدم زدن خود را با خدا از طریق دعا، مطالعه کتاب مقدس، عبادت و مشارکت با مسیحیان در قلب و زندگی خود عمیق‌تر کنیم.  تقویت روحیه خود از این طرق به ما کمک می‌کند، در نبرد با نفس پیروز شویم. همینطور از خدا بخواهیم، قلبی پاک به ما عطا کند، همانطور که داوود پادشاه پس از اعمال گناه آلود خود خواست: «خدایا، دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان.» مزامیر 51: 10  

 وقتی مرد یا زنی، قلبی پاک و افکاری خداپسندانه داشته باشد، جلال خدا را به دیگران یادآور می‌شود، نور او را می‌تاباند و خود نیز در برابر افکار نادرست، مقاوم و پیروز می‌ماند. 

برای رهایی از افکار بد و مخرب، لازم است این حقایق ایمان را در نظر داشته باشیم: 

*هرگز با وسوسه ای روبرو نخواهیم شد، که غلبه بر آن غیرممکن است. 

«وسوسه‌هایی است كه برای تمام مردم پیش می‌آید، امّا خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. خدا همراه با هر وسوسه‌ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری كنید.» اول قرنتیان 10: 13  

 *خداوند وعده داده است که به ما حکمت می‌بخشد؛ اگر با ایمان آن را بخواهیم. 

«اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، و به وی عطا خواهد شد. امّا با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می‌شود. چنین‌کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار.» یعقوب 1: 5-8 

*کنترل چشم بسیار مهم است. 

 یکی از کلیدهای اصلی محافظت از ذهن در برابر وسوسه، کنترل چشم است.  ایوب یکی از عادل‌ترین مردانی است که کتاب مقدس به ما معرفی می‌کند. کلید عدالت او در کتاب ایوب باب ۳۱ آیه ۱ یافت می‌شود: «با چشمان خود پیمان بستم که به هیچ دختری با نظر شهوت نگاه نکنم.»  

  برای محافظت از افکار ناپاک، باید مراقب آنچه که می‌بینیم باشیم؛ زیرا آنچه چشمان ما می‌بیند بر کل وجود ما از نظر ذهنی، معنوی و عاطفی  تأثیر می‌گذارد. کتاب مقدس به ما می‌گوید که چشم چراغ بدن است.  وقتی نظاره‌گر بدی‌ها و ناپاکی‌ها باشد، افکار بد را به دنبال دارد و تمام وجود پر از تاریکی می‌شود. 

««چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است امّا اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریكی خواهد بود. پس اگر آن نوری كه در توست تاریک باشد، آن، چه تاریکی عظیمی خواهد بود!» متّی 6: 22-23  

اگر کنترل چشمان خود را به خدا بسپاریم، او قادر است آن را تبدیل کند تا دیگران را همان‌گونه که او می‌بیند، ببینیم.  وقتی وسوسه می‌شویم که با افکار طمع، شهوت، بدبینی یا شرارت‌های دیگر، در برابر کسی گناه کنیم، از خدا بخواهیم که به ما فیض دهد که آن شخص را همان‌گونه که او می‌بیند ببینیم، و عمل و رفتار ما مطابق اراده او باشد. 

*قدرت خدا در ما کار می‌کند و پیروزی را به ارمغان می‌آورد. 

 به خاطر داشته باشیم که این نبرد با قدرت خدا در ما پیروز خواهد شد، نه با قدرت خودمان.  «زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می‌سازد، در شما پدید می‌آورد.»  فیلیپیان 2: 13 

مهم نیست که شیطان چه چیزی را علیه ما در نظر دارد. قدرت خدا در قومش همواره بسیار بیشتر از حملات شیطان خواهد بود. 

*بدانیم که در مسیح، چشمان دل ما روشن شده و با آگاهی و اراده در این نبرد پیروز خواهیم بود. 

 اگرچه در گذشته همه ما خواسته‌های نفس را برآورده می‌ساختیم، اکنون به واسطه مسیح، قدرت می‌یابیم‌ که بر نفس غلبه کرده و در پیروزی قدم برداریم. 

«از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، می‌خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی‌ببرید، و از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عملِ نیروی مقتدر خداست» اَفِسسیان 1: 17-19  

همان‌طور که ایمان داریم مسیح برای ما چه کرده است: 

 – نقشه‌های پنهان شریر را شکست می‌دهیم‌؛ 

– در ترس خداوند زندگی می‌کنیم؛ 

– در روح، قدرتمند می‌شویم؛ 

– از وسوسه‌ها به عنوان نشانه‌هایی برای جستجوی خدا استفاده می‌کنیم؛ 

– و بر افکار ناپاک پیروز خواهیم گشت.  

در نتیجه عادات ناپاک از زندگی ما پاک می‌شوند. 

بسیاری از ما زخم‌هایی از گذشته خود داریم، که ممکن است، باعث ایجاد افکار منفی و آزاردهنده‌ در ذهن ما شوند؛ با این‌حال، نباید اجازه دهیم این افکار، امروز ما را تعریف کنند. ما نمی‌توانیم آنچه برایمان اتفاق می‌افتد را کنترل کنیم، اما می‌توانیم نحوه واکنش خود را به آن کنترل نماییم. می‌توانیم تفکر خود را دوباره آموزش دهیم و افکار اضطراب آور، منفی و ترسناک را خاموش کنیم.  

لازم به ذکر است، که اگر دچار OCD شده‌اید و در افکار خود حبس می‌شوید، علاوه بر دعا، تعمق در کتاب مقدس و تمرکز بر محبت و یاری خداوند،‌ می‌توانید از یک روان‌درمانگر نیز برای مشاوره و درمان کمک بگیرید. اما در نهایت، عیسی مسیح است که می‌تواند از هر طریقی، به ما کمک کند، تا با این شرایط دشوار مقابله کنیم و از افکار بد رها شویم. 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *