چگونه منتظر زمان بندی کامل خداوند باشیم؟

آگوست 24, 2022مقالات

زندگی مسیحی حاصل یک ملاقات است، و فرصتی است، برای قدم زدن روزانه، به سوی خدا. اعتماد به زمانبندی او و تسلیم شدن به اراده نیکوی او، از مهمترین قدمهایی است، که میتوانیم به سوی او برداریم!

زمانبندی خداوند، یک هدیه است. اگر دوره های رنج را در زندگی پشت سر نگذاریم، هرگز جلال خدا را در زندگی خود، آشکار نمیبینیم؛ و این ما را به یاد صلیب میاندازد. مسیح باید رنج میبرد، تا جلال خدا آشکار شود.

اگر در حال دشواری حمل صلیب خود در زندگی هستیم، به این آیات توجه کنیم و سخن خداوند را بشنویم و بدانیم او در تمام مسیر با ماست. پس به زمانبندی عالی او اعتماد کنیم.

««وقتی قوم من احتیاج به آب دارند، و گلوی آنها از تشنگی خشک شده، آن وقت من خداوند به دعای آنها پاسخ میدهم، من، خدای اسرائیل هیچوقت آنها را ترک نخواهم کرد. من در تپّهای بیآب و علف نهرهای آب جاری خواهم ساخت، و چشمه های آب در دشتها روان خواهد شد. من بیابانهای خشک را به برکههای آب مبدّل خواهم ساخت، و زمین خشک را به چشمه های روان.» اشعیا ۴۱ :‌۱۷-۱۸

انتظار به هر نوعی که باشد، آسان نیست. خواه منتظر یکی از عزیزانمان باشیم، انتظار نتایج آزمایش خود را بکشیم، و یا منتظر باشیم تا خدا در زندگی ما عمل کند! گرچه ایمان داریم که زمانهای خدا بهترین است، اما گاهی اوقات، پذیرش آن سخت است. ما معمولاً انتظار داریم، پاسخ دعاهایمان را فوراً دریافت کنیم؛ درحالیکه، همیشه اراده خدا در زمان معینی که او خود، در نظر دارد اتفاق میافتد.

از شما دعوت میکنیم با هم به نکاتی که به ما کمک میکنند، زمان بندی خدا را بپذیریم، توجه کنید.

۱. از خدا برای پذیرش زمانهای او یاری بجوییم.

«و هرآنچه به نام من درخواست کنید، من آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آن را انجام خواهم داد.» یوحنا ۱۳ :‌۱۳-۱۴

ما در جهانی زندگی می کنیم که دائماً در حال حرکت و تغییر است، و گاهی انتظار برای به وقوع پیوستن یک اتفاق، میتواند دشوار باشد. با این حال، اگر از خدا کمک بخواهیم، او همیشه در کنار ما خواهد بود. پدر آسمانی ما، با قلبی سرشار از محبت، خواهان شادی و موفقیت ما است. به حضور او دعا کنیم، که قوت لازم را برای این انتظار، به ما ببخشد.

۲. درباره اهداف خدا بیشتر بیاموزیم.

«تا حکیمان بشنوند و بر آموخته هایشان بیفزایند و فهیمان هدایت یابند -» امثال ۵:۱

هرچه بیشتر در باب خدا بیاموزیم، بیشتر به عمق محبت و وفاداری او در انجام وعده هایش، پی میبریم. او خدایی عاشق است و همواره به ما یاری خواهد رساند، که از چالشهایمان بگذریم. اغلب در زمانهای سخت است که ما بیشتر میآموزیم و رشد میکنیم. اگرچه، ممکن است در آن برهه از زمان اینگونه به نظر نرسد، اما در طی زمان، این چالشها ما را قویتر میسازند و به ما کمک میکنند که شخصیتمان بیشتر، به آنچه در اراده خدا است، نزدیک شود.

هر آزمایشی که با آن روبرو می شویم، فرصتی است برای یادگیری و رشد در ایمانمان. وقتی به خدا تکیه می کنیم و به برنامه او اعتماد می کنیم، توانسته ایم قدرت و امید را حتی

در تاریکترین دوران پیدا کنیم. بنابراین، هنگامی که در سختیها هستیم، به یاد داشته باشیم، که خدا از این شرایط استفاده میکند، که ما را به فردی تبدیل سازد، که در راستای نقشه های عالی او برای ما است و او می داند، که ما توانایی این تبدیل را داریم.

۳. مطالعه روزانه کلام خدا

قدرت بسیار زیادی از خواندن متون مقدس حاصل میشود. ما با مطالعه روزانه کلام خدا، میتوانیم، نیروی تازه برای غلبه بر ناآرامی ها دریافت کنیم. بنابراین، سعی کنیم خواندن کتاب مقدس را در اولویتهای روزانهمان قرار دهیم. به این ترتیب، هنگامی که زمانهای سخت فرا رسند، ایمانی راسخ و شهاداتی عالی خواهیم داشت، تا از آن دوران عبور کنیم.

۴ تمرکز خود را تغییر دهیم

«ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هیچیک از همۀ احسانهایش را فراموش مکن!» مزمور۲:۱۰۳

همواره سعی کنیم، تمرکز خود را از انتظار برای دریافت پاسخ دعا، به اتفاقات خوب زندگیمان تغییر دهیم. تغییر نگاه، ممکن است در ابتدا دشوار باشد و به آهستگی اتفاق بیوفتد؛ اما امکان پذیر است. میتوانیم بر برکاتی که اخيراً و در گذشته دریافت داشته ایم، تمرکز کنیم. ما اغلب، به قدری بر اینکه در چه زمان و چگونه خدا ما را رهایی خواهد داد، متمرکز می شویم، که تمرکز خود را بر آنچه اهمیت بیشتری دارد، از دست میدهیم. در حالیکه توانایی ما برای ایستادن در میان آزمایشها، به تمرکز ما بستگی دارد. اگر تنها، به دنبال سرعت در رهایی باشیم، ممکن است تاب شکیبایی را نداشته باشیم. در حالیکه، اگر به عیسی مسیح نگاه کنیم، او به ما در درک این مهم کمک خواهد کرد، که بر وعده دهنده تمرکز کنیم، نه بر کاری که او برای ما انجام خواهد داد.

۵. به یاد داشته باشیم، که زمانبندی خدا عالی است.

«لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد.» غلاطیان ۹:۶

زمان بندی خدا کامل و بینقص است و همه، طبق برنامه های اوست. حتی اگر آن را نبینیم، یا به طور کامل درک نکنیم، همچنان میتوانیم به حقیقت کلام او تکیه کنیم. زمانیکه به نظر میرسد، سختیها تا همیشه ادامه دارند، آنچه را که میدانیم درست است، به خود یادآوری کنیم.

با هم به چند نکته که میتوانیم، روزانه به خود بگوییم، توجه کنیم:

* زمان بندی خدا عالی و بینقص است.

* او بهتر از من از نیازهایم خبر دارد.

* او به من در این چالش کمک خواهد کرد.

*خداوند بسیار مهربان است.

در آخر از شما عزیزان دعوت میکنم که همراه هم، در آیاتی از کلام خدا در باب زمانبندی او، تأمل کنیم:

«خداوند برای منتظران خود نیکوست، و برای هر که او را بجوید. نیکوست در خاموشی، نجات خداوند را انتظار کشیدن؛» مراثی اِرمیا ۳ : ۲۵-۲۶

«برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار؛ آری، منتظر خداوند باش!» مزمور ۱۴:۲۷

«برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان،» جامعه ۳:۱

«با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.» امثال ۳: ۶-۵

«اما آنان که برای خداوند انتظار میکشند، نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.» اِشعیا ۳۱:۴۰

«عیسی پاسخ داد: «بر شما نیست که ایام و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید؛» اعمال ۷:۱

«زیرا هر چیز را زمانی و طریقی است، هرچند مشقّت انسان بر او سنگینی کند.» جامعه ۶:۸

«امّا ای عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند كه در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز میباشد.» دوم پطرس ۸:۳

«او هر چیز را در وقتش زیبا ساخته است. نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده است، بیآنکه بتوانند آغاز و انجامِ کار خدا را دریابند.» جامعه ۱۱:۳

آمین.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *