کلیسای آنلاین – کشیشان و اینترنت

سپتامبر 18, 2021مقالات

جهان از سال ۲۰۰۰ تغییرات بسیاری را تجربه نموده است. میتوان بر این امر مهم تاکید ورزید که بسیاری از این تغییرات از طریق تکنولوژی و فناوری تسهیل شده است. اینترنت، بطور ویژه – (هم میزان استفاده ما) و (هم استفاده از آن)، شیوه زندگی مردم، انجام فعالیت ها، تعاملات  و دیگر عوامل را به طرز چشمگیری تحت تاثیر قرار داده و تغییراتی را در آن ایجاد نموده است. کشیشان نیز از این قاعده تغییرات و تحولات مستثنی نمی باشند.

 لازم به ذکر است که در۱۵سال گذشته، رهبران کلیساها، میزان استفاده از اینترنت را به صورت قابل توجهی افزایش داده اند و عمدتا آن را به عنوان ابزاری ضروری به جهت خدمت در قرن۲۱ پذیرفته اند.

گروه بارنا، رهبران کلیسای پروتستان ایالات متحده،  در خصوص استفاده کشیشان  از اینترنت و نگرش آنها نسبت به آن،  درمقایسه با ۱۵سال پیش، در اوایل قرن،  مطالعاتی را انجام داده و به تحقیق در این مبحث پرداخته اند.

نحوه استفاده کشیشان از اینترنت

تحقیقات نشانگر این امر می باشد که در سال۲۰۰۰، بیش از هشت نفر از هر ده  کشیش بیان کردند که از رایانه در خدمات کلیسایی استفاده می کنند که این مقدار استفاده از رایانه (۸۳٪) را در بر می گیرد.  لیکن امروزه تقریباً همه کشیشان، یعنی (۹۶٪) از اجتماع کشیشان و رهبران مسیحی از رایانه و اینترنت استفاده می کنند. درحالی که روش اولیه استفاده کشیشان از رایانه تقریبا یکسان بوده است، به گونه ای که در هر دو سال، بیش از نیمی از کشیشان می گویند که از آن برای پردازش کلمات یا نوشتن استفاده می کنند. 

(درحال حاضر۵۹٪ و ۵۱٪ درسال ۲۰۱۴)، مجموع درصد و آماری است که از آن برای دسترسی به استفاده از اینترنت به کار گرفته شده است که به صورت آمار (۳۹ درصد درحال حاضر در مقایسه با ۲۴ درصد در سال۲۰۰۰) می باشد. 

 میزان استفاده از اینترنت برای ایمیل (۶درصد درمقایسه با۲۴ درصد)  است و به طرز چشمگیری افزایش یافته است. 

علاوه بر این، امروزه کشیش های بیشتری از رایانه های خود برای مطالعه یا تحقیق استفاده می کنند که (۵۶ ٪ در مقایسه با۲۹ ٪) را شامل می گردد. 

در ارتباط با ایجاد اسلاید ( ۴۴٪  درمقایسه با ۱۰ ٪) افزایش به چشم می خورد . توجه داشته باشید که بیشترین افزایش مربوط به استفاده کشیش ها از ابزارهای ارتباطی دیجیتالی، مانند ایجاد گرافیک، اسلایدها و ارائه مطالب بوده است. شاید بتوان نتیجه گرفت که کشیشان سخت تلاش می کنند تا درعصر ارتباطات، در مسیر پیشرفت تکنولوژی همگام باشند.

 در سال ۲۰۰۰ دو روش اصلی که کشیشان از آن برای استفاده از اینترنت  به کار می گرفتند: ۱) یافتن اطلاعات (۹۷ ٪ درمقایسه با۷۸ ٪  در۲۰۰۰) –۲) پیگیری روابط موجود ( ۸۰ ٪ درمقایسه با ۶۴٪) می باشد که  آمار استفاده از اینترنت  در این بخش نیز نسبت به  آن زمان به طرز چشمگیری افزایش یافته است. 

درحال حاضر،  اینترنت برای مجموعه گسترده ای از فعالیت هایی استفاده می گردد  که جوامع مسیحی در طی ۱۵ سال گذشته،  نه به صورت مداوم،  بلکه به طور حاشیه ای در آن ها فعال بوده اند. 

به طور قابل توجهی بیشتر کشیشان از اینترنت برای خرید محصولات (۸۸ ٪ درمقایسه با۴۶ ٪) ، دیدن موسیقی یا فیلم های جدید (۷۱ ٪ درمقایسه با۱۹٪)، کسب تجربیات روحانی یا مذهبی (۳۹ ٪ درمقایسه با۱۵ ٪) و دوست یابی  (۲۶ ٪درمقایسه با۹ ٪) استفاده می نمایند. 

تنها فعالیتی که طبق آمار تاکنون نسبتا ثابت باقیمانده است استفاده از اینترنت برای بازی های ویدیویی است که (۱۱درصد کنونی درمقایسه با۱۲  درصد در سال۲۰۰۰)می باشد.

تجربیات مذهبی آنلاین

درحالی که کشیشان استفاده از اینترنت  را بسیار مفید و الزامی می دانند،  این امر تا چه اندازه  فرصت را مهیا می سازد که از اینترنت به عنوان ابزاری مفید برای انجام خدمات و شراکت در تجربیات روحانی با جماعت مسیحیان استفاده نمود؟  همانطور که انتظاردارید، پاسخ این است که به احتمال زیاد آنها اینترنت را به این شکل می بینند که می توانند از آن برای تسهیل ارتباطات و مشارکت در خدمات مسیحی استفاده نمایند. 

امروزه، تقریباً نه نفر از هر ده کشیش  استفاده از اینترنت را از نظر الهیاتی نیز برای کلیسا مورد پذیرش می دادند و اذعان می دارند که میتوان از آن در مسیر کسب تجربیات روحانی و رشد ایمان مسیحی استفاده نمود که این پذیرش به صورت آمار قریب به (۸۷ ٪)  یعنی سه چهارم از کشیشان  در سال ۲۰۰۰را شامل می شود.

  به طور مشابه، در عصر حاضر تقریباً نه نفر از هر ده کشیش گمان می کنند که مردم نیز همراهی اینترنت را در کسب تجربیات روحانی و رشد ایمان، مفید و قابل قبول می دانند که این پذیرش مردمی (۸۶ ٪) از مجموع آمار را در بر می گیرد.این نظر با توجه اینکه در سال ۲۰۰۰هفت نفر از ده نفر بدین گونه اظهار نظر نموده اند، ارائه گردیده است . 

با در نظر گرفتن این موضوع که بعید است، بسیاری از کشیشان امروزی این نظر را بپذیرند که در دهه های آینده،  ممکن است برخی از ایمانداران  تمام تجربیات ایمانی خود را از طریق اینترنت کسب نمایند، امروزه این حقیقت قابل مشاهده می باشد که  احتمال تصور آنها در این خصوص نسبت به ۱۵ سال پیش مقداری افزایش یافته است. در حال حاضر، تقریباً نیمی از کشیشان معتقدند که مردم تمام تجربیات ایمانی خود را در طی ده سال به صورت آنلاین خواهند داشت. این نظر با توجه به (در مقایسه با ۷ ٪ در سال ۲۰۰۰،  ۱۱ ٪ که معتقدند که این امر قطعا درست است، ارائه می شود و همچنین در مقایسه با ۲۰٪ در  ۲۰۰۰، ۳۶ ٪ درصد احتمال آن را می دهند). البته، این بدین معناست که بیش از نیمی از کشیشان بر این باور هستند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد (۱۷ ٪ میگویند که قطعا چنین نخواهد شد)(در مقایسه با ۲۶ ٪ درسال۲۰۰۰ – درحالی که۳۴ ٪ مردم احتمال می دهند چنین نخواهند شد)- (درمقایسه با۴۴ ٪ درسال۲۰۰۰)

کشیشان از افرادی که دین را به صورت آنلاین تجربه نموده اند،  استقبال می کنند. آنان مایلند که کلیسا مسیری هموار در جهت کسب تجربیات،  در زمینه خدمات آنلاین باشد و همراه با جهان متمدن در استفاده  از فناوری و تکنولوژی همگام باشند، اما آنها بیش از آن که نقش مهم اینترنت را  درنحوه تعامل مردم، در ارتباط با دین بپذیرند، در مورد تعاملات آنلاین که نشان دهنده تمام فعالیت های اعتقادی افراد است،  تردید دارند.

اینترنت به عنوان یک ابزار خدماتی

وقتی  برای سنجش احساسات کلی شبانان نسبت به اینترنت، به عنوان ابزاری مناسب برای خدمت و ابزاری طبیعی یامنفی، سوالاتی مطرح می شود، اکثریت کشیشان با اظهارات مثبت موافق هستند.( در مقایسه باتعداد موافق آن درسال۲۰۰۰) تعداد بسیار کمی از کشیشان،  “بسیارکمتر از۱۵سال پیش”،  با اظهارات منفی درباره کارآیی اینترنت به عنوان ابزاری  برای خدمت  موافق بودند.

امروزه بیش از نیمی از کشیشان موافقند که اینترنت ابزاری قدرتمند برای خدمت رسانی موثر است. (۵۴٪ آمار امروزی می باشد درحالی که در سال۲۰۰۰، ۳۵ ٪ بود).

 درصد مشابهی، نشانگر این امر است که برای تأثیرگذاری کلیسا در آینده، باید دارای وبسایت باشید و یا حضور قابل توجهی در اینترنت داشته باشید(۵۵٪).

  علاوه بر این،  بیش از نیمی از کشیشان موافق هستند که گسترش حضور چشمگیر در اینترنت سرمایه گذاری بهتری در مقایسه با پول کلیسای آنها می باشد (۵۴٪). 

اگرچه  در حال حاضر این آمار افزایش یافته است، اما جالب اینجاست که تعداد قابل توجهی ازکشیشان با این اظهارات موافق نیستند.

همانطور که انتظار می رفت، بیشترین مقاومت در برابر خدمات دیجیتالی از جانب کشیشان (شبانان قدیمی) است. شبانان جوان بیشتر از شبانان قدیمی با این اظهارات مثبت موافق هستند (برای مثال۷۲ ٪ از کشیشان هزاره معتقدند که اینترنت ابزاری قدرتمند برای خدمت موثراست،  درحالی که تنها۵۶ ٪ از دهه شصتی و هفتادی،۵۴ ٪ از افراد کنونی و  ۳۹٪  از ریش سفیدان موافق هستند).

دراینجا نیز پول یک عامل است. علاوه بر این، شبانانی که سالانه  ۶۰۰۰۰دلار یا بیشتر درآمد دارند، بیشتر به اینترنت به عنوان یک ابزار خدماتی قدرتمند نگاه می کنند (۶۳٪) نسبت به کسانی که کمتر از  ۴۰۰۰۰ دلار درآمد دارند (۴۹٪). 

حال این سوال مطرح می گردد، این روند در مورد اینکه آیا حضور چشمگیر در اینترنت سرمایه گذاری مناسبی برای منابع کلیسایی است، نیزصادق است؟  در پاسخ به این پرسش ۶۹٪ ازشبانان با درآمد۶۰۰۰۰ دلار یا بیشتر در سال می گویند: بلی.  درحالی که تنها۴۴ ٪ از ۴۰۰۰۰ تا۶۰۰۰۰ دلار و حتی کمتر (۴۰ ٪) یعنی کسانی که درآمدشان زیر ۴۰هزار دلار در سال است موافق هستند. 

نگاهی دیگر به این موضوع این است که کشیشان کلیساهای کوچکتر سعی در افزایش منابع مالی خود دارند و از این جهت ابتکارات دیجیتالی ازجمله  وبسایت ها، به احتمال زیاد برای آنها غیرضروری تلقی می شوند.

وقتی در مورد دیدگاه های طبیعی و یا پر مطلب در اینترنت صحبت می شود، احتمالاً کشیشان موافق نیستند، درحالی که بسیار نادر است زیرا  از هر۴۰ کشیش (۲٪) یعنی یک نفر موافق می باشد که اینترنت یک مد جدید است و همچنان عامل مهم در زندگی مردم می باشد. 

از هر۹کشیش یک نفر فکر می کند اینترنت بیش از حد ارزیابی شده است (کمتر از ۱۱درصد، از۱۹درصد در سال۲۰۰۰).

حدود چهار نفر از هر۱۰کشیش معتقدند اینترنت یک ابزار خدماتی است که برای برخی از گروه های سنی مهم است اما برای گروه های دیگر مهم نیست (۴۲درصد، درحالی که این رقم در سال۲۰۰۰ از  ۳۷ درصد بود).

تعداد کمی از کشیشان با هر یک از اظهارات منفی در مورد اینترنت و خدمت موافق هستند. 

تنها  ۳ درصد می گویند که کلیساهای کوچک بهتر است و از وبسایت یا حضور در اینترنت به عنوان بخشی از خدمت خود استفاده نکنند (کمتر از۱۰درصد درسال۲۰۰۰).

  یک از هر ده کشیش معتقدند که وبسایت ها و فعالیت های اینترنتی مانع از انجام خدمات مهم می شوند (۸ درصد کمتر از۱۲درصد در سال۲۰۰۰۰). 

 تقریباً از هر هفت کشیش یک نفر معتقد است که احتمال استفاده از اینترنت برای گسترش بدعت ها و تحریف مسیحیت از پتانسیل اینترنت برای گسترش مسیحیت اصیل بیشتر است (۱۳درصد، از۱۷درصد در سال۲۰۰۰کاهش یافته است).

تحقیق به چه معناست

روکسان استون، نایب رئیس در گروه بارنا می گوید: ” افزایش استفاده و پذیرش اینترنت در سازمان خدماتی برای هركس تعجب آور نخواهد بود.” 

درحالی که ۱۵سال پیش، داشتن یک وبسایت برای کلیسا و استفاده از اینترنت به عنوان ابزار خدمتی ممکن بود یک امر لوکس به نظر برسد، اما امروزه برای اکثر کلیساها به یک ضرورت تبدیل شده است. 

همچنین کشیشان برای تحقیق درمورد موعظه ها، به روز بودن اخبار و مقالات، خرید محصولات و غیره از اینترنت استفاده می نمایند. کشیشان و رهبران کلیساها امروزه متوجه شده اند که چقدر از خدمات واقعی آنها در حال حاضر به صورت آنلاین انجام می شود. آنها می دانند که وبسایت کلیسایشان اولین و شاید تنها تصویری است که افراد از خارج به خدمات آنها نگاه می کنند. 

علاوه بر این، اکثر رهبران کلیسا پتانسیل خدماتی خود را از طریق اینترنت، پادکست ها، رسانه های اجتماعی،  وبلاگ ها، پرسش و پاسخ و حتی درخواست های دعا درجلسات،  در ارتباط مداوم با اعضا و بازدیدکنندگان دریافت می کنند.

 صرف نظر از اندازه کلیسا، موقعیت مکانی و جمعیت، اینترنت به یک ابزار حیاتی برای ارتباط، گسترش و حتی شکل گیری روحانیت بدیل شده و  بیش از این نیز خواهد شد.

استون ادامه می دهد: “با وجود این، اکثر کشیشان آماده نیستند که اینترنت تنها وسیله رشد روحانی یا تجربه دینی مردم باشد.” بیشتر نقشی که کشیش، و نقشی که کلیسای محلی، به صورت فیزیکی انجام می دهد، حضور در جامعه ای از ایمانداران، حضور در مشارکت ها، حضور در خدمت به دیگران ، حضور در جلسات دعا و پرستش می باشد . اینترنت می تواند یک مکمل مهم و قابل دسترس برای این فعالیت های فیزیکی ارائه دهد،  اما کشیشان نمی خواهند بگویند که می توان آنها را به طور کامل جایگزین حضور فیزیکی کنند. “

درباره تحقیق

داده های این گزارش شامل نظرسنجی های تلفنی از کشیشان ارشد کلیساهای پروتستان می باشد که در دو مطالعه ازسراسرکشور، توسط گروه بارنا در نمایندگی ملی انجام گردیده است. این مطالعه PastorPoll (SM) نامیده می شود.

اولین نظرسنجی در مصاحبه با ۶۱۰ کشیش ارشد پروتستان از۷دسامبر تا۲۸ دسامبر در سال  ۲۰۰۰انجام شد .

 دومین نظرسنجی در مصاحبه با  ۶۰۱ کشیش ارشد پروتستان  از۱۴ نوامبر تا ۳ دسامبر در سال  ۲۰۱۴ انجام شد.

میزان همکاری شبانان واجد شرایط و تماس گرفته شده در هر دو مطالعه۹۰٪یا بیشتر بود. حداکثر حاشیه خطای نمونه برداری مربوط به هر نمونه ۴۰ درصد در سطح اطمینان ۹۵ درصد است.  از رهبران کلیسا در۴۸ ایالت  واجد شرایط مصاحبه بودند.

درباره گروه بارنا

گروه بارنا که شامل بخش تحقیقاتی خود (گروه تحقیقاتی بارنا) یک سازمان خصوصی، غیرحزبی و انتفاعی است که زیر چتر شرکت های ایساچار قرار دارد. گروه بارنا که در ونتورا ، کالیفرنیا واقع شده است. تحقیقات اولیه را برای درک روندهای فرهنگی مربوط به ارزش ها، باورها، نگرشها و رفتارها از سال۱۹۸۴  انجام شده است.

اگرمایل به دریافت ایمیل رایگان از انتشار هر به روز رسانی درمورد آخرین یافته های تحقیق گروه بارنا هستید، میتوانید در این سرویس رایگان در وبسایت بارنا (www.barna.org) مشترک شوید.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *