۱۰ آیه کتاب مقدس برای کمک به شما در غلبه بر ناامنی.

سپتامبر 22, 2022مقالات

همه ما در دورهای از زندگی، احساس ناامنی داشتهایم، و شاید هنوز با این حس زندگی میکنیم. اما آیا از خود پرسیدهایم، که چرا ناامنی خود را، با امنیت موجود در کلام خدا، جایگزین نمیکنیم؟ با خواندن روزانه کتاب مقدس و تعمق در آن، اطمینان آرامش بخشی به دست می آید؛ زیرا خدا با ما سخن میگوید. کلام خدا این قدرت را دارد، که ما را تغییر دهد و با کمک روح خدا احساس آرامش و قوتی ایجاد کند، که مانندش را در جهان نمیشود یافت. پولس رسول در رساله به رومیان میفرماید: «کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا میشمارد!» رومیان 8: 33

این آیه به تنهایی میتواند، بر غلبه به احساس ناامنی ما کمک کند.

و اما احساس ناامنی چیست؟ این حس شامل موارد زیر است:

ترس از طرد شدن، ترس از بیان نظرات خود، حس خجالت داشتن از صحبت با دیگران، احساس اضطراب اجتماعی داشتن، خود را با دیگران مقایسه کردن، نسبت به دیگران احساس حقارت داشتن، خود را از دیگران جدا کردن، روحیه ترس داشتن، احساس بد نسبت به خود داشتن، مدام از خود انتقاد کردن، برای کمال تلاش کردن و عزت نفس پایین داشتن.

مانند هر نبرد دیگری، غلبه بر ناامنی آسان نیست. اما آیا شما برای این نبرد آمادهاید؟ آیا میخواهید برای همیشه این دیوار فرو ریخته شود؟ در ادامه ۱۰ آیه قدرتمند از کتاب مقدس را برای «مبارزه با ناامنی به کمک خدا» به اشتراک میگذاریم، تا با تأمل در این حقایق، آنها را با زبان خود اعتراف کنیم، در ذهن خود به یاد بسپاریم و با تمام قلب خود باور کنیم؛ تا علیه این احساس مخرب، تجهیز شویم.

1. کفایت ما از خدا سرچشمه میگیرد، نه از افکار ما، یا از افراد دیگر، یا از موقعیت و امکاناتی که داریم.

«نه آنکه خود کفایت داشته باشیم تا چیزی را به حساب خود بگذاریم، بلکه کفایت ما از خداست.» ۲قرنتیان 3: 5

2. ترس، ما را محدود میکند، به دام میاندازد و از راه رفتن با ایمان و اعتماد به خدا، باز میدارد.

«کسیکه از انسان میترسد در دام میافتد، امّا هرکه بر خداوند توکّل میکند، در امان میماند.» امثال 29: 25

3. شیطان میخواهد با ایجاد ناامنی، ما را از داشتن فراوانی خداوند باز دارد.

«دزد نمیآید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمدهام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهرهمند شوند.» یوحنا 10:10

4. عیسی مسيح قدرت آن را دارد، كه ما را از ناامنی آزاد کند.

«و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»» یوحنا 8: 32

5. خداوند راه گریز از هر سختی و چالشی را برای ما فراهم میسازد.

«هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمیدهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم میسازد تا تاب تحملش را داشته باشید.» ۱قرنتیان 10: 13

6. حضور خدا میتواند، ترس را در زندگی ما از بین ببرد، زیرا خدا محبت است.

«در محبتْ ترس نیست، بلکه محبتِ کامل ترس را بیرون میراند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه میگیرد و کسی که میترسد، در محبت به کمال نرسیده است.» ۱یوحنا 4: 18

7. تمام افکاری که از ناامنی داریم را به دستان خداوندی بسپاریم، که به ما بسیار اهمیت میدهد.

«بار تمام نگرانیهای خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فكر شماست.» اول پطرس 5: 7

8. خداوند به همه ما نقاط قوت بسیار، عشق و عقل سالم داده است، تا بتوانیم به عنوان یک فرد مطمئن و استوار زندگی کنید، نه یک فرد ناامن.

«زیرا روحی كه خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمیسازد، بلكه روح او ما را از قدرت و محبّت و خویشتنداری پُر میکند.» دوم تیموتاؤس 1: 7

9. ناامنی، انگیزه ما برای تلاش در جهت اهدافمان را تضعیف میکند. درحالیکه خداوند برای ما اهدافی زیبا دارد.

«زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیحْ عیسی آفریده شدهایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.» اَفِسسیان 2: 10

10. چالشهای درونی خود را به حضور خدا ببریم.

«برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.» فیلیپیان 4: 6

صرف نظر از عوامل بسیاری که منجر به حس ناامنی در زندگی ما شده اند و شاید لازم است با کمک مشاور ریشه یابی و درمان شوند، باید بدانیم که قرار نیست، برای همیشه، در این شرایط بمانیم. ممکن است، باور ما این باشد، که حس ناامنی قدرت زیادی در زندگیمان دارد، ما را از ادامه زندگی بازداشته است و یا قصد شکست ما را دارد؛ در صورتی که خداوند قادر است، این قدرت را از زندگی ما حذف کند. اگر ایمان داریم و به خدای قادر مطلق تکیه کردهایم، قرار نیست حس ناامنی برای همیشه در زندگی ما حاکم باشد. بنابراین با ایمان و باور به حقایق کلام خدا، در مسیری که خدا برای ما در نظر دارد با قوت پیش رویم، و برای رها شدن و غلبه بر این حس مخرب تلاش کنیم.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *