۵۰ آیه کتاب مقدس که اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد. 

ژوئن 30, 2022مقالات

 تعریف کلمه «اطمینان» عبارت است از: «احساس یا باوری که فرد می‌تواند، به کسی یا چیزی تکیه کند ‌و اعتماد راسخ داشته باشد.» به عنوان مسیحی، من و شما باید اتکای خود به خداوند را رشد دهیم و از طریق آن، اعتماد به نفس به دست آوریم. هر چه بیشتر به خداوند اعتماد کنیم، اعتماد به نفس ما افزایش خواهد یافت.  می‌دانیم، هر حسنی که در ما هست، از کار مسیح در زندگی ما ناشی می‌شود،‌ و اساس اعتماد به نفس ما هویتمان در خداوند است؛ همچنین نیروی محرکه آن، فیض خداوند و رحمت و وعده‌های اوست.   

بنابراین هدف اعتماد شخصی ما، بیش از هر چیز باید انجام اراده خدا، جلال دادن نام او و نجات جانها باشد.  خداوند در کلامش وعده می‌دهد، که ما را به مکان‌های دلپذیر برساند. او وعده می‌دهد، که مسیر آینده را برایمان روشن سازد، و نیز وعده می‌دهد، که همیشه با ما خواهد بود. در هر مسیری که برای یافتن اعتماد به نفس، تلاش می‌کنیم، اولین و حیاتی‌ترین گام، خواندن کلام خدا و تفکر و تعمق در وعده های آن است. کتاب مقدس به ما تصویری می‌دهد، که بدانیم، نتیجه اعتماد به خداوند چیست؟!

تشویقتان می‌کنیم با هم آیاتی از کلام خدا را بخوانیم و در وعده‌های خاص او تعمق کنیم، که به تقویت اعتماد مسیحی ما کمک خواهند کرد.   

۱- «باز می‌گویم: دلیر و شجاع باش، ترس و شک به دل خود راه مده، زیرا خداوند خدای تو در همه‌جا همراه توست.»»  یوشع ۱ : ۹

 ۲- ««اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند، و اعتمادش بر او باشد.»  اِرمیا 17: 7  

3- «اگر لشگری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت.» مزمور 27: 3  

۴- «زیرا باطن مرا تو آفریدی؛ تو مرا در رَحِم مادرم در هم تنیدی. تو را سپاس می‌گویم، زیرا عجیب و مَهیب ساخته شده‌ام؛ اعمال تو شگفت‌انگیزند، جان من این را نیک می‌داند مزمور 139: 13-14  

۵- «از بلایِ ناگهان بیم نخواهی داشت و نه از هلاکتِ شریران، چون واقع شود. زیرا خداوند، مایۀ اطمینان تو خواهد بود و او پایت را از دام نگاه خواهد داشت.» امثال 3: 25-26  

۶- «او فقط نیروی انسانی دارد، ولی ما خداوند، خدایمان را داریم تا به ما کمک کند و برای ما در نبردهای ما بجنگد.» مردم از سخنان پادشاه خود دلگرم شدند.» دوم تواریخ 32: 8  

۷- «ثمرۀ عدالت، سلامتی خواهد بود و نتیجۀ عدالت، آرامی و امنیت تا ابدالاباد اِشعیا 32: 17  

۸- «اما آنان که برای خداوند انتظار می‌کشند، نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.» اِشعیا 40: 31  

9- «پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود.» اِشعیا 41: 10  

۱۰- «من اطمینان دارم آن خدایی كه در شما كار نیكویی را شروع كرد تا روز مسیح عیسی، آن را به كمال خواهد رسانید.» فیلیپیان 1: 6 

 ۱۱- «من به وسیلهٔ مسیح كه مرا تقویت می‌کند، به انجام هر كاری قادر هستم.» فیلیپیان 4: 13 

۱۲- «ما به وسیلهٔ اتّحاد خود با او و همچنین از راه ایمان می‌توانیم با اطمینان كامل به حضور خدا بیاییم.» افسسیان 3: 12 

 ۱۳- «من با ضعف، و با ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم، و پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد، بلکه با برهانِ روح و قدرت، تا ایمان شما نه بر حکمت بشری، بلکه بر قدرت خدا مبتنی باشد.» ۱قرنتیان 5: 2-3 

 ۱۴- «امّا مرا گفت: «فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می‌رسد.» پس با شادیِ هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود.» ۲قرنتیان 12: 9 

 ۱۵- «پس بیایید تا با دلیری به تخت ‌فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.» عبرانیان 4: 16  

 ۱۶- «بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا ارادهٔ خدا را انجام داده، بركات موعود را به دست آورید.» عبرانیان 10: 35-36 

 ۱۷- «پس ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم: «خدا مددكار من است، من نخواهم ترسید. انسان به من چه می‌تواند بكند؟»» عبرانیان 13: 6 

 ۱۸- «زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است.» ۲تیموتائوس 1: 7 

 ۱۹- «محبت این‌چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همان‌گونه‌ایم که او هست.» ۱یوحنا 4: 17  

۲۰- «از آنجا که در نظرم گرانبها و محترمی، و چون تو را دوست می‌دارم، آدمیان را به عوض تو خواهم داد، و قومها را به عوض جان تو تسلیم خواهم کرد.» اِشعیا 43: 4 

 ۲۱- «زیرا به واسطۀ فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را می‌گویم که خود را بیش از آنچه می‌باید، مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است، واقع‌بینانه دربارۀ خود قضاوت کنید. زیرا همان‌گونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همۀ این اعضا یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم، در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک، اعضای یکدیگریم.» رومیان 12: 3-5  

 ۲۲- «این چیزها را به شما گفتم تا در اتّحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌ام.»» یوحنا 16: 33 

 ۲۳- «آنچه را که نصیب من کرده‌ای بسیار عالی و نیکوست. خداوند را شکر می‌کنم، زیرا که مرا راهنمایی می‌کند. شبانگاه نیز وجدانم به من هشدار می‌دهد. هرگز خدا را فراموش نمی‌کنم، او همیشه نزد من است، هیچ چیز نمی‌تواند مرا بلغزاند. بنابراین سپاسگزار و شادمان هستم و احساس امنیّت کامل می‌کنم   مزامیر 16: 6-9  

  ۲۴- «من با مسیح مصلوب شده‌ام به طوری که دیگر آنكه زندگی می‌کند من نیستم، بلكه مسیح است كه در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای كه اكنون دارم، فقط به وسیلهٔ ایمان به پسر خدا كه مرا محبّت كرد و جان خود را به‌خاطر من داد، زندگی می‌کنم غلاطیان 2: 20 

 ۲۵- ««بیایید نزد من ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.»» متّی 11: 28-30 

 ۲۶- «زیبایی شما نباید در آرایش ظاهری باشد كه به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ بلكه زیبایی شما باید در باطن باشد. درون خود را با گوهر فنا ناپذیر یک روح آرام و ملایم بیارایید، زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد.» اول پطرس 3: 3-4   

۲۷- «حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است. پس مترسید، زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشک است.» لوقا 12: 7 

 ۲۸- «و خدای من، همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد.» فیلیپیان 4: 19

 ۲۹- «و وقتی بردباری شما كامل شود، شما انسانهای كامل و بی‌نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود.» یعقوب 1: 4 

 ۳۰- «زیرا همهٔ فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافته‌اند و ما این پیروزی را به وسیلهٔ ایمان به دست آورده‌ایم اول یوحنا 5: 4 

 ۳۱- «من شبان نیكو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. همان‌طور كه پدر مرا می‌شناسد، من هم پدر را می‌شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می‌سازم یوحنا 10: 14-15

 ۳۲- «امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورْد؛» یوحنا 1: 12 

 ۳۳- «بنا بر قصد نیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم؛» اَفِسسیان 1: 5  

۳۴- «زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است، و شما در او، که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار گشته‌اید کولُسیان 2: 9-10 

 ۳۵- «امّا هرکه به خداوند بپیوندد روحاً با او یكی است.» اول قرنتیان 6: 17  

۳۶- «این را می‌دانیم كه آن آدمی كه در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او كشته شد ‌تا نفس گناهكار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم، زیرا کسی‌که مرد از گناه آزاد شده است.» رومیان 6:6-7  

 ۳۷- «پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید.» پیدایش 1: 27 

 ۳۸- ««قبل از آنکه به تو هستی بخشم، تو را برگزیدم، و قبل از آنکه به دنیا بیایی، تو را انتخاب کردم تا پیام‌آوری برای تمام ملّتها باشی.»» ارمیا 1: 5  

 ۳۹- «باری، شما جمعاً بدن مسیح و همه عضوی از اعضای بدن او هستید.» اول قرنتیان 12: 27 

 ۴۰- «و امّا شما، نژادی برگزیده و كاهنانی هستید كه به پادشاهی رسیده‌اید. شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی كه شما را از تاریكی به نور عجیب خود دعوت كرده است، به همه اعلام نمایید.» اول پطرس 2: 9  

۴۱- «شما كه در اتّحاد با مسیح تعمید گرفتید، هم‌فكر او شده‌اید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همهٔ شما در اتّحاد با عیسی مسیح یک هستید» غلاطیان 3: 27-28   

۴۲- «آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح‌القدس است كه خداوند به شما بخشیده و در شما ساكن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده‌اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا بكار ببرید.» اول قرنتیان 6: 19-20 

 ۴۳- «ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین روست که دنیا ما را نمی‌شناسد، چرا که او را نشناخت. ای عزیزان، اینک فرزندانِ خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. امّا می‌دانیم آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهیم بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید.» ۱یوحنا 3: 1-2 

 ۴۴- «مگر شما با مسیح زنده نشده‌اید؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی‌که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. دربارهٔ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. زیرا شما مرده‌اید و زندگی شما اكنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیح كه زندگی ماست ظهور كند، شما نیز با او در شكوه و جلال ظهور خواهید كرد کولسیان 3: 1-4  

۴۵- «قوی و دلیر باشید، ترس و وحشت را به دلهای خود راه ندهید، زیرا خداوند خدایتان با شما خواهد بود. شما را تنها نمی‌گذارد و ترک نمی‌کند.»» تثنیه 31: 6   

۴۶- «زیرا خداوند خدایتان با شما می‌رود، با دشمن می‌جنگد و شما را پیروز می‌سازد.’» تثنیه 20: 4  

۴۷- «شما مرا برنگزیده‌اید بلكه من شما را برگزیده‌ام و مأمور كرده‌ام كه بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای كه دایمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید.» یوحنا 15: 16  

۴۸- «خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدّس و بی‌عیب باشیم. به سبب محبّت خود و بر حسب صلاحدید ارادهٔ خویش، برای ما مقدّر فرمود كه به وسیلهٔ عیسی مسیح فرزندان او شویم.» افسسیان 1: 4-5 

  ۴۹- «ما می‌دانیم همه‌چیز برای خیریّت آنانی كه خدا را دوست دارند و به حسب ارادهٔ او خوانده شده‌اند، با هم در كارند. زیرا خدا آنانی را كه از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شكل پسر او درآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. او كسانی را كه قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملاً نیک محسوب كرد و نیكان را نیز جاه و جلال بخشید.» رومیان 8: 28-30   

۵۰- «به‌خاطر گناهان ما، خدا او را که مرتکب هيچ گناهی‌ نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیلهٔ او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم.» دوم قرنتیان 5: 21      

فیلسوف توماس آکویناس می‌گوید: «اعتماد به نفس یک فضیلت اخلاقی است که به واسطه آن آرزوی چیزهایی را داریم، که افتخاری بزرگ هستند.» به ویژه می‌گوید: «انسان با اطمینانی که از صلابت او می‌آید، به خود امیدوار است.  با این حال به طور کامل، تحت قدرت و اراده خدا می‌باشد.»   

در حالی‌که، این اعتماد، ممکن است به اشتباه به عنوان “غرور” تعبیر شود، اجازه ندهیم که با فروتنی کاذب، از بین برود. آنچه با فروتنی در تضاد می‌باشد، اعتماد به نفس بیش از حد است! اگر کسی یک ریاضیدان عالی است، باید به دانش و استعداد خود در ریاضیات اطمینان داشته باشد.  همچنین باید به توانایی‌هایی که خداوند به ما داده، نیز اطمینان داشته باشیم، پس چنین اطمینانی غرور نیست!  کتاب مقدس می‌تواند، بیش از هر چیز دیگری اعتماد به نفس را در زندگی ما القا کند. کلام خدا می‌فرماید: «تمام کتاب‌مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر كار نیكو کاملاً آماده و مجهّز باشد.» (دوم تیموتاؤس ۱۶: ۳) بخشی از “کاملا آماده و مجهز بودن” داشتن اعتماد به خدا است؛  که ما را قادر می‌سازد، متفاوت از بقیه جهانیان زندگی کنیم. 

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

«پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.» مَتّی ۱۶:۵

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *