جلسه صد و سی و هشتم _از پی من بیا

جلسه صد و سی و هشتم _از پی من بیا

همراه خواهر آنیتا غوغا خداوند را پرستش خواهیم کرد و در ادامه کلام خداوند را از خواهر مرجان خواهیم شنید . چه، برای همین فرا خوانده شده‌اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهید. ۱پطرس ۲ : ۲۱

جلسه صد و سی و هشتم _از پی من بیا

جلسه صد و سی و ششم _آتش در استخوانى کوفته

پیغام امروز را از زبان خواهر عطیه خواهیم شنید که عنوان موعظه آتش در استخوانی کوفته هست. که درباره خستگی صحبت خواهد شد که همه ما امروزه در زندگی پر از تلاطم و استرس امروزی دچار این خستگی روحی و جسمی خواهیم شد و از زندگی مادر ترزا و ارمیا نبی خواهیم شنید از شما دعوت میکنم برتی شنیدن این پیغام با ما همراه باشید

ده آیه کتابمقدس که زندگی را برای زنان تغییر می دهد: 

ده آیه کتابمقدس که زندگی را برای زنان تغییر می دهد: 

در نقاط مختلف جهان، زنان با دیدگاه های زن ستیزی مواجه شده اند. بسیاری از جوامع، آنان را در رتبه ای پایین تر از مردان قرار داده اند و ممکن است این نگرش تبعیض گرایانه، زخمی کهنه در وجود زنان باشد. در این دنیای سقوط کرده ما نیاز داریم تا با دیدگاه خدا در مورد زنان آشنا...