جلسه صد پنجاه و سوم _نقش کلیسا در بحرانهای جامعه

جلسه صد پنجاه و سوم _نقش کلیسا در بحرانهای جامعه

کلام خداوند را امروز از زبان کشیش مهیار ابراهیمیان خواهیم شنید . همانطور که می دانید این روزها در کشور ما هم وطن مان روزهای سختی را برای سپری می کنند . بسیاری از جوانان ما کشته شده اند و بسیاری دیگر برای آزادی کشور در حال مبارزه با حکومت ظالم جمهوری اسلامی هستند .

جلسه صد پنجاه و سوم _نقش کلیسا در بحرانهای جامعه

جلسه صد و پنجاه و دوم _بگذار خدا روح تو را برانگیزاند

کلام خداوند را از شبان لیلا خواهیم شنید . پیغام امروز تحت عنوان بگذار خدا روح تو را بر انگیزاند. در کتاب عزا باب ۱ آیه ۱ می بینیم روح خداوند کوروش شاه پارس را بر انگیخت تا خانه ای برای او بنا کند .

جلسه صد پنجاه و سوم _نقش کلیسا در بحرانهای جامعه

جلسه صد و چهل نهم _این عصر و عصر آینده

در کلام خداوند در مورد این دو موضوع بسیار صحبت شده است. انجیل متی باب ۲۴ آیه ۳ ، زمانی که عیسی مسیح در کوه زیتون نشسته بود و شاگردانش از او پرسیدن به ما بگو این واقع کی رخ خواهد داد نشانه آمدن تو چیست ؟ و نشانه پایان این عصر چیست ؟