کتاب تفسیری که در دست دارید به این منظور نوشته شده است که خواننده را در مطالعهٔ کتاب مقدس یاری دهد. اما این کتاب را نباید مانند کتابهای معمولی خواند.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید