بره تخت نشین

یوحنای رسول در کتاب مکاشفه که اواخر قرن نخست میلادی نگاشته شده، ایمانداران مسیحی را که تحت جفای شدید امپراطوری رُم هستند تشویق کرده و به ایستادگی فرا می‌خواند.

این نخستین دستور در کتاب مکاشفه است، “ببین” مسیحیان را فرامی‌خواند تا ماورای آنچه با چشم انسانی می‌توان دید، به آسمان نگاه کرده و جلال و شکوه عیسی مسیح را ببینند و نگاه آن‌ها نه به قدرت‌های روی این زمین بلکه به آسمان باشد

و دستور بعدی در کتاب مکاشفه این است، “نترس”

در باب پنجم از کتاب مکاشفه با عنوان شیر یهودا، فرزند داود به مثابه‌ی قدرتی که پیروز است مواجه می‌شویم. سپس یوحنا می‌خواهد عمیق ترین حقیقت کلام خدا را بازگو کند، و او این کار را با تصویر بره‌ی ذبح شده انجام می‌دهد که در مرکز تخت پرشکوه خدا دیده می‌شود. برجسته ترین تصویر از عیسی مسیح در کتاب مکاشفه تصویر یک بره‌ی ذبح شده است. یوحنا می‌خواهد قلب خدای قادر مطلق را با تصویر یک بره برای ما بگشاید

از این تصویر می‌توان پنج حقیقت را درمورد خدا، خودمان و تاریخ بشر دریافت:

  • خدای رنج کشیده

در عمیق‌ترین نقطه‌ی هستی، ما با خدایی روبرو هستیم که خودش رنج کشیده، شکنجه و مصلوب شده و مرگ را چشیده. این خدا ما را در رنج‌هایمان درک می‌کند. تخت آسمانی خدا درد انسان را درک می‌کند

  • فیض

در مرکزیت هستی ما با فیض روبرو می‌شویم. این بره‌ی ذبح شده بصورت تصادفی ذبح نشده بلکه اشاره دارد به کتاب اشعیا فصل۵۳ که در آن کفاره‌ی مسیح و فیض خدا را درمی‌یابیم، اینکه خدا با خون مسیح گناه ما را می‌شوید

  • مسیح همین الان پیروز است

مسیح روی صلیب پیروز شده است بنابراین ما پیروان مسیح به طرف پیروزی حرکت نمی‌کنیم بلکه از طرف پیروزی به طرف آینده حرکت می‌کنیم. وقتی ما به کار عیسی بر روی صلیب و رستاخیزش فکر می‌کنیم می‌توانیم با اعتماد واطمینان در سختی‌های این دنیا، تاریکی‌ها و ظلم و ستم‌ها بایستیم و به پیروزیِ نهایی عیسی بر مرگ اطمینان داشته باشیم

  • راه حیات، راه پیروی از بره است

از دید کتاب مکاشفه پیروزی در این نیست که بکشیم و نابود کنیم و شمشیر در دست بگیریم بلکه زندگی بر اساس ارزش‌های موعظه‌ی سرکوه، بخشیدن و محبت کردن به دشمن و شفاعت برای دیگران است

  • روزی همه اعتراف می‌کنند عیسی خداوند است

اکنون که نگاه می‌کنیم شاید بنظر نمی‌آید روزی همه در مقابل عیسی زانو خواهند زد، اما کلام خدا وعده می‌دهد این رخداد مسیر و خاتمه‌ی تاریخ ما خواهد بود. روزی هر آنچه بر زمین و زیر زمین است اعتراف خواهد کرد ستایش و حرمت از آن بره‌ی تخت نشین است