در باب «ریاکاری» (بخش اول)

در باب «ریاکاری» (بخش اول)

از دیرباز در مذاهب، فرهنگ‌ها، مکاتب فلسفی، و نگرش‌های اخلاقی، ریا و ریاکاری ناپسند دانسته شده‌اند. در انجیل، عیسی مسیح از ریاکاری فریسیان یاد می‌کند. در متون بودایی فردی که ظاهری پارسا دارد ولی در باطن پیرو امیال درونی خود است، ریاکار خوانده می‌شود. در ادیان دیگر نیز...