چگونه در اراده خدا قدم برداریم؟ 

چگونه در اراده خدا قدم برداریم؟ 

بسیاری از ما مسیحیان برای انتخاب مسیرهای زندگی و تصمیم‌های روزانه خود، به دنبال تشخیص اراده خدا می‌باشیم و گاهی منتظر می‌مانیم، تا به وضوح آن را دریافت کرده و سپس قدم برداریم.   سی اس لوییس می‌گوید:   «در آخر دو دسته از مردم وجود خواهند داشت....