در باب ریاکاری (بخش دوم)

در باب ریاکاری (بخش دوم)

ریاکاری، از واژهٔ Hypokrites یونانی به معنی ادا، تظاهر و تزویر گرفته شده و ریشهٔ تمام مشتقات آن به مفاهیم قضاوت و ارزیابی باز می‌گردد. ریاکار در یونان باستان اصطلاحی تکنیکی بوده که گاه برای هنرپیشه‌هایی که در صحنه ایفای نقش می‌کردند به کار می‌رفته است. ریاکار همچون...