«فرزند و خانواده مسیحی» (بخش چهارم)

«فرزند و خانواده مسیحی» (بخش چهارم)

خدا محبت است. و مهم‌ترین کاری که ما می‌توانیم برای فرزندانمان انجام دهیم این است که آنها را به سوی رابطه با خالق عاشقشان سوق دهیم. شناخت خدا، بصورت تصادفی اتفاق نمی‌افتد. همان‌طور که ما به عنوان یک انسان در مراحل رشد قرار می‌گیریم، ظرفیت ذهنی ما افزایش می‌یابد و قادر...
«فرزند و خانواده مسیحی» (بخش سوم)

«فرزند و خانواده مسیحی» (بخش سوم)

همان‌طور که در نوشتار قبل وعده داده بودیم، بخش سوم مقاله‌ی «فرزند و خانواده مسیحی» را با تعلیم کلیسا آغاز می‌کنیم. کلیسا تعلیم می‌دهد: «خانه محیطی طبیعی برای آشنا کردن انسان با هم‌بستگی و مسئولیت‌های اجتماعی است. والدین باید به بچه‌ها بیاموزند که از عوامل رسوایی‌آور و...
«فرزند و خانواده مسیحی» بخش دوم

«فرزند و خانواده مسیحی» بخش دوم

در ادامه‌ی نوشتار قبل، ابتدا با هم نگاهی کوتاه خواهیم داشت به برخی از عوامل تاثیرگذار در اختلالات رفتاری کودکان. به غیر از موضوعات: وراثت، اثرات دوران بارداری مادران، مشکلات زایمان و نارس بودن نوزاد و نارسایی‌های بدو تولد، عواملی وجود دارند که در ایجاد اختلال‌های...
«فرزند و خانواده مسیحی» بخش اول

«فرزند و خانواده مسیحی» بخش اول

«کودک را در راهی که باید برود، تربیت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد.» امثال ۶:۲۲ در دنیای خداناباورانِ قدیم، با توجه به ساختار قانون طبیعی، عشق و احترام با اقتدار و ترس جایگزین شده بود. رویه قضایی روم نیز در دوره‌ای، برای قدرت پدری تا حد مالکیت پیش رفته...