جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهل چهارم _خود را باز يافت كنيد

امروز کلام خداوند را از زبان کشیش جلیل سپهر خواهیم شنید . در زندگی خودتان منتظر معجزات آیات ، قوت خداوند باشید که دریاها می شکافت و شما را از بیابان ها عبور می دهد با ایمان در حضور خدا بمانید و دعا کنید. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید

جلسه صد و چهل و ششم _چگونه جلال خدا در زندگی ما آشکار می شود؟

جلسه صد و چهل و سوم _گنج خود را بیرون آورید

امروز پیغام خداوند را از خواهر جنیفر شمعون خواهیم شنید . این را بدانید که به همه شما گنج های پنهانی دارید که از آن خبر ندارید به شما هم از طرف خداوند، قدرت ایمان ،قوت، آزادی و معجزات و رحمت روزانه ، عطایی به شما داده شده