شروعی جدید برای سال نو میلادی

شروعی جدید برای سال نو میلادی

پس از ایام کریسمس، به نقطه اوج تقویم سالیانه میرسیم. «روز سال نو!» بدون شک، این روز، احساسات مثبت خاصی را در ما تداعی میکند. در این زمان، هر فردی خواهان این است، که تا حد امکان، شخص جدیدی باشد. سال جدید، زمانی است که خداوند به ما میدهد، برای شروعی دوباره! تا تلاش خود...