ایام نوروز

ایام نوروز

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چو گل گر خردهای داری خدا را صرف عشرت کن که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به...
شروعی جدید برای سال نو میلادی

شروعی جدید برای سال نو میلادی

پس از ایام کریسمس، به نقطه اوج تقویم سالیانه میرسیم. «روز سال نو!» بدون شک، این روز، احساسات مثبت خاصی را در ما تداعی میکند. در این زمان، هر فردی خواهان این است، که تا حد امکان، شخص جدیدی باشد. سال جدید، زمانی است که خداوند به ما میدهد، برای شروعی دوباره! تا تلاش خود...