«حسادت» بخش دوم

«حسادت» بخش دوم

در کتاب مقدس، از پیدایش تا مکاشفه، آیات بسیاری وجود دارد که خطرات حسادت را نشان می‌دهند. حسادت، تحت فرمان دهمِ خدا، مبنی بر طمع نکردن قرار می‌گیرد، و اغلب نقشی کلیدی در اتفاقات و ایجاد اختلافات در روایات برجستهٔ کتاب مقدس ایفا می‌کند. با هم به چند بخش از کلام خدا توجه...
«حسادت» بخش اول

«حسادت» بخش اول

حسادت، یکی از مشکلات اساسی رشد اجتماعی است. احساسات منفی مانند خشم، حسادت، تحقیر کردن، رقابت، پیش‌داوری، قضاوت و طمعِ بیش از حد می‌توانند روابط بین فردی را تیره کنند و حتی همزیستی مسالمت‌آمیز را غیر ممکن سازند.   حسادت، یک احساس پیچیده است که اغلب با رنجش،...