«راستی و حقیقت» بخش دوم

«راستی و حقیقت» بخش دوم

«پس ’بلهِ‘ شما همان ’بله‘ باشد و ’نهِ‘ شما ’نه‘، زیرا افزون بر این، شیطانی است.» مَتّی ۳۷:۵  این آموزه از جانب خداوند ما پس از سری آموزه‌های جدید و عمیق‌تر از او در باب احکام قدیم آمده است. عیسی تعالیم عهد عتیق را ذکر می‌کند که ما قتل نکنیم، زنا نکنیم یا دروغ نگوییم....
«راستی و حقیقت» بخش اول

«راستی و حقیقت» بخش اول

در دو نوشتار قبل که در باب ریاکاری با هم تعمق داشتیم، به این موضوع رسیدیم که در راستی و حقیقت زیستن، می‌تواند ما را از ریا به دور نگه دارد… همراه باشید تا طی این دو هفته، در ادامهٔ آن مبحث، نگاهی کوتاه داشته باشیم به موضوع «راستی و حقیقت».  صداقت، فضیلتی است که...
اهمیت وفاداری (بخش اول) 

اهمیت وفاداری (بخش اول) 

وفاداری، یکی از اصلی‌ترین فضایل مطرح در جوامع بشری می‌باشد، که همواره مورد بررسی در مکاتب اخلاقی قرار گرفته است. همه انسان‌ها در زندگی عملی و نظـری خـود، صاحب نظران و اندیشمندان در طی مباحث نظری، و نیز ادیان و مکاتب الهی در هدایت‌گری انسان، به مطلوب ساختن زندگی و...