عشق و زندگی

عشق و زندگی

«آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است.» اول یوحنا ۸:۴   انسان عاشق، انسانی واقعی است، که هنر گیرا و معجزه‌آسای دوست داشتن را فرا گرفته است. او انسانی است که عشق، شرط بقا و رشد او شده است. او به مادری می‌ماند که ممکن است شب و روز از رنج...