هفته مقدس (بخش اول) 

هفته مقدس (بخش اول) 

«هفته مقدس» از یکشنبه نخل آغاز می‌گردد و تا یکشنبه عید قیام ادامه می‌یابد. ما مسیحیان در این ایام، مصائب و مرگ خداوند ما عیسی مسیح، رستاخیز او، پیروزی او بر گناه و جلال او توسط پدر آسمانی را جشن می‌گیریم. هفته مصائب مسیح، آخرین دوره زندگی جسمانی مسیح در اورشلیم را...