استرس و اضطراب (بخش اول) 

استرس و اضطراب (بخش اول) 

استرس چیست؟  استرس، اصطلاحی است که در طی سالیان متمادی فاقد یک تعریف مشخص بوده و به طور کلی بیشتر به عنوان توصیفی برای پاسخ یا واکنش افراد به یک عامل استرس‌زا، استفاده شده است.    به بیانی دیگر «استرس روند واکنش‌هایی است که یک فرد به رویدادهایی...