تو تنها نیستی

انجیل یوحنا۳۳:۱۶ در دنیا برای شما زحمت خواهد بود اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمدم

وقتی به کلام خدا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خدا به ما وعده ی یک زندگی راحت و بی دغدغه نداده است

کلام خدا به وضوح اشاره می‌کند که سختی و فشارها جزیی جدانشدنی از زندگی ما خواهند بود اما خبر خوب اینست که خدا ما را در این تنگی ها به حال خود رها نکرده است. آنچه در سختی ها می‌تواند تسلی ما باشد آگاهی از این حقیقت است که خدا ما را برای ابدیت و تا ابد بودن با او بدون هیچ درد و رنج و اشکی برگزیده است.

اما تنگی ها و سختی ها چه اثراتی در زندگی ما می‌تواند داشته باشد؟

نا امیدی. مانند وضعیتی که برای شاگردان عیسی پس از مصلوب شدن او رخ داد و آنها به شغل های قبلی خود بازگشتند

دلسردی. همچون قوم بنی اسرائیل وقتیکه برای جاسوسی رفتند سرزمین موعود و دشمن  را دیدند، ترسیدند و برگشته گفتند آنها از ما قویترند و برای ما امیدی نیست و دلسرد شدند

شک و تردید نسبت به نیکویی خدا، نسبت به وعده‌ ها و کلام خدا. فکر می‌کنیم آیا اصلا خدایی هست؟

گاهی اوقات ما در تنگی‌ها با خودمان و باورهایی که نسبت به خدا داریم روبرو می‌شویم. خدایی که سالها او را میشناسیم، سالها او را پرستیدیم اما اکنون تردیدها به سراغ ما می‌آید. که کاملا طبیعی ست

اما چگونه می‌توان در تنگی ها خدا را بهتر شناخت و او را بهتر تجربه کرد؟

اینکه تمام احساس ها، ناراحتی‌ها، عصبانیت‌ها و فریادهای خود را در حضور خدا صادقانه بیان کنیم و اعتراف کنیم. خدای ما قادر است صداقت واقعی ما را تحمل کند هنگامیکه فریادهای خود را در تنگی‌ها به آسمان او بلند می‌کنیم. خدای ما از گله و شکایت ناراحت نمی‌شود و ما را طرد نمی‌کند

باید توجه داشت این نشانه ی بی ایمانی ما نیست یا رخ دادن تنگی ها در زندگی ما تقاصی نیست که خدا دارد در قبال گناهی که ما مرتکب شدیم از ما پس می‌گیرد. در دنیای سقوط کرده اتفاقات ناگوار برای خوبان هم رخ می‌دهد.

همچنین در سختی‌ها می‌توانیم محبت و وفاداری خدا را تجربه کنیم.

مزمور۵:۱۰۰ خداوند نیکوست و محبتش جاودانی و وفاداری اش نسل اندر نسل

همچنین می‌توان حضور پرجلال خدا را بطور خاص تجربه کرد.

مزمور۱:۴۶ خدا پناه و قوت ماست، و یاوری که در تنگیها فورا یافت می‌شود

حتما همه ی ما سوال های بی جواب زیادی داریم اما خدا تا جایی به ما جواب می‌دهد که نیاز داریم تا تسلی بیابیم و از آن تنگی عبور کنیم و خارج بشیم. شاید به تمامی چراهای ما پاسخ داده نشود اما خدا آنقدری ما را آرامی می‌بخشد تا از سختی‌ها عبور کنیم