در حال حاضر بزرگ‌ترین نگرانی شما در زندگی چیست؟

آیا نگرانی ما مربوط به امور مالی است؟ یا کار و حرفه مان، یا در مورد سلامتی خود و خانواده مان؟

اما راز پیروزی ما اینست که چگونه با نگرانی هایمان روبرو می‌شویم

در درون همه‌ی ما بذری از نگرانی وجود دارد و بذری از امید، اما ما کدامیک را بیشتر تقویت می‌کنیم؟ اگر ما شخصی هستیم که بذر نگرانی را بیشتر تقویت می‌کنیم این امر موجب می‌شود که نگرانی، کنترل احساسات ما را در دست می‌گیرد و در نتیجه احساسات ما اسیر نگرانی هایمان می‌شود و منجر به خودگرا، درون گرا شدن و در لاک خود فرو رفتن می‌شود

در نقطه مقابل اگر ما بذر امید را آبیاری و تقویت کنیم، ایمان مان را تقویت کرده و باعث ارتقا و صعودش می‌شویم همانطور که در عبرانیان۱:۱۱ درمورد ایمان می‌خوانیم

وقتی ایمان ما تقویت می‌شود قادر خواهیم بود از درون خود بیرون آمده و تصویر بزرگتر را ببینیم و آنگاه است که می‌توانیم تاثیر گذار باشیم بر اطرافیان، خانواده و جامعه خود

هنگام بحران ها چند اتفاق می افتد:

بحران می تواند تعادل زندگی ما را دگرگون سازد. انسان‌ها درمی‌یابند که بسیاری از چیزهایی را که در طول زندگی خود ساخته اند، براحتی ممکن است از دست بدهند

بحران‌ها سبب می‌شود مردم به اصول و معیارهای معنوی در زندگی اهمیت بیشتری بدهند و توجه آنها از مسائل جزئی به مسائل کلی‌تر و معنادارتر معطوف بشود، مانند اینکه آیا اصلا من خواهم توانست در انتها، از این بحران جان سالم به در ببرم؟

بحران‌ها می‌توانند متمایز کننده یک رهبر از یک فرد عادی باشد. رهبر هم نور است هم نمک. در بحران‌ها یک رهبر از چهارچوب ها و مرزهای مدیریت فراتر می‌رود تا بتواند هدفی والاتر را اداره کند

آیا ما در بحران‌ها هم نور هستیم و هم نمک؟ نور در تاریکی ها می تابد و نمک به زندگی مزه می بخشد و طعم پیروزی و امید می‌آورد

پرسش اینست که ما چگونه می‌توانیم تشخیص بدهیم که نور و نمک هستیم؟

یک آزمایش ساده اینست که از خود بپرسیم وقتی با بحران روبرو می‌شویم واکنش ما چیست و چه چیز به فکر ما می آید؟

یک رهبر در نخستین برخورد با بحران ها بدنبال راه حل می رود به جای گریه و زاری و نگرانی و می‌تواند از بحران فرصتی بسازد برای یک دگرگونی سازنده

همچنین یک رهبر صرفا بدنبال یک راه حل نیست بلکه بدنبال بهترین راه حل است

رهبر تجربه را به حکمت و درس زندگی تبدیل می‌کند

یک رهبر موفق در بحران‌ها می‌داند که لذت و خوشی در زندگی به آسانی حاصل نمی‌شود

یک رهبر موفق می‌داند که هر مشکلی راه حلی دارد و همیشه با امید بدنبال بهترین آن می‌گردد

یک رهبر موفق می‌داند که شخصیت ما در سختی ها شکل می‌گیرد بنابراین گاهی باید از سختی‌ها استقبال کرد چراکه در آتش است که طلای ما ناب تر می‌شود

یک رهبر موفق می‌داند همه چیز را در زندگی نمی‌توان کنترل کرد و خوشی‌ها و سختی‌ها درکنار هم می‌آیند

یک رهبر موفق می‌داند با دید مثبت و امید داشتن، سختی‌ها کمرنگ تر و خوبی‌ها پررنگ تر می‌شوند