چگونه ما می‌توانیم در زندگی مسیحی با موفقیت و پیروزی به پیش برویم؟

وقتی در زندگی با دلسردی و دلزدگی و یأس روبرو می‌شویم و زندگی بر وفق مراد ما جلو نمی‌رود، راز اینکه به بیراهه نرویم و راز زندگی پیروزمند و دوام آوردن در این سفر پر فراز و نشیب زندگی ایمانی چیست؟ در اینجا به سه فاکتور اساسی اشاره می‌کنیم

حیرت

اطاعت

صمیمیت و لذت

زندگی موفق مسیحی با حیرت و شگفت زدگی آغاز شده و پیش می‌رود، با اطاعت و پیروی رشد می‌کند و نتیجه‌ این زندگی پیروز مسیحی، صمیمیت و لذت است

 اما منظور از حیرت چیست؟ کلام خدا ما را تشویق می‌کند تا چشمان خود را به روی نیکویی خدا، به عظمت و شکوه خلقت خدا باز کنیم و از برکتهایی که هرروزه دریافت می‌کنیم در حیرت و شگفت زدگی زندگی کنیم. وقتی هرروز صبح بیدار می‌شویم به اطراف خود در دنیا نگاه کنیم و از هیچ چیزی سرسری عبور نکنیم. هرچیزی در زندگی حیرت انگیز و باورنکردنی ست. به زندگی نگاهی سطحی نداشته باشیم

معنویت یعنی شگفت زدگی. یکی از نمونه هایی که این شگفت زدگی را به ما نشان می‌دهد آغازِ خوانده شدن پطرس است که در انجیل لوقا ۸:۵-۹آن را می‌خوانیم  او و همراهانش از واقعه صید ماهی شگفت زده بودند

این حیرت با اطاعت رشد می‌کند. گاهی ما اطاعت و زندگی در قدوسیت را جدی نمی‌گیریم و همزمان انتظار داریم خدا در زندگی ما کار کند و در پیِ دریافت برکت‌ها هستیم و می‌خواهیم خودمان در کنترل باشیم و هنگامیکه در این زمینه به بن بست می رسیم، خسته و نا امید شده و می‌پنداریم که مسیح هم برای ما سودی ندارد!

اما ایمان مسیحی اینست که ما فراخوانده شده ایم تا سفری را آغاز کنیم و در پی قدم های عیسی برویم، او را شنیده و از او اطاعت کنیم. وعده های خدا در راه رفتن و اطاعت از عیسی ست که تحقق می یابد

یوحنا۱۵:۱۴ اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت. معیار مسیح در سنجش محبت ما نسبت به خودش، اطاعت و پیروی از اوست

یوحنا۲۱:۱۴ تا زمانیکه احکام مسیح را نگاه می‌داریم او خود را بیشتر و بیشتر بر ما آشکار خواهد کرد

یوحنا۲۳:۱۴ ساکن شدن با خدا در گروی پیروی و اطاعت از اوست و نتیجه ی آن صمیمیت با خداست

آیا ما در نگاه داشتن حکم محبت، بخشش، اعتراف، دعا کردن و غیره  با جدیت عمل می‌کنیم؟

آیا احکام مسیح قسمتی جدی از ارزش‌های ما، روابط و برنامه ریزی روزانه ما را شکل می‌دهد؟

ثمره این زندگی، صمیمیت و دوستی با خدا خواهد بود. همانطور که خدا وعده می‌دهد با او همسفره خواهیم شد و او با ما ساکن خواهد شد

هدف خلقت انسان، جلال دادن خدا و لذت بردن تا ابد از حضور خداست

عیسی مسیح در کتاب مکاشفه ۲۰:۳ آخرین پیام خود به کلیسا را با این تصویر تمام می‌کند که : بر در ایستاده می‌کوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من

عیسی می‌خواهد وارد زندگی ما شده و ما صمیمیت و رفاقت را با او تجربه کنیم