او تو را می‌بیند

اگر تا کنون ماهیگیری انجام داده باشید حتما می‌دانید که یکی از دشوارترین کارهاست، ساعت‌ها منتظر ماندن به امید گرفتن یک ماهی و شاید بسیاری از اوقات دست خالی بازگشتن! زندگی و خدمت در این دنیا نیز از بسیاری جهات شبیه به عمل ماهیگیری ست

بسیاری از زمان‌ها تلاش‌ و تقلاها و دست و پا زدن‌های ما در زندگی بی نتیجه مانده و در آخر دست خالی باز می‌گردیم و از خدا می‌پرسیم، خدا یا پس تو کجا هستی؟

همانند پطرس در انجیل لوقا که تمام شب را سپری کرد تا یک ماهی در تور شکار کند اما در نهایت دست خالی بازگشت!

در انجیل لوقا۱:۵-۷ می‌بینیم جمعیت انبوهی برای دیدن عیسی هجوم آورده تا ببینند این مرد کیست که هر کلامی که از دهان او خارج می‌شود تا این اندازه قدرتمند است

آن‌ها هنوز نمی‌دانستند این عیسی همان مسیحی است که یهوه وعده داده بود. و در میان این جمعیت انبوه، نگاه عیسی متوجه شمعون پطرس می‌شود که شب بسیار بدی را پشت سر گذاشته بود، او پطرس را می‌بیند!

عیسی همانگونه که پطرس را می‌بیند، ما را نیز در میانه‌ی این همه هیاهو می‌بیند و نه فقط می‌بیند بلکه عاشق ما نیز هست و با ما قدم می‌زند

او اجازه نمی‌دهد حتی یک قطره از اشک‌های ما بر زمین بیفتد، او تمام دردها و رنج‌های ما را بر کف دست خود گرفته، او ما را می‌بیند

چیزیکه در این جا باید به آن توجه کنیم این نکته است که پطرس وقتی از قایق پیاده می‌شود، تور ماهیگیری خود را می‌شوید حتی با وجود شب سخت و نا امید کننده‌ای که پشت سر گذاشته بود اما نشان می‌دهد که هنوز کار او با ماهیگیری تمام نشده و تور خود را تمیز می‌کند تا دوباره به قایق خود بازگردد. در کلام خدا وقتی درمورد ماهیگیری صحبت می‌شود می‌بینیم که همیشه به ماهیگیران اشاره می‌شود و نه فقط به یک نفر و می‌بینیم که آن‌ها همگی باهم تور ماهیگیری را تمیز کرده و باهم همکاری می‌کنند

ما نیز در خانواده ی خدا تک فرزند نیستیم بلکه خواهران و برادران بسیار داریم که حاضرند به ما یاری برسانند تا تورهای سرشار از خستگی و نا امیدی خود را در اوج دلسردی و نا امیدی تمیز کنیم و ما را دلگرم می‌کنند تا بتوانیم دوباره به قایق خود بازگردیم و ماموریتی که خدا ما را به آن فراخوانده را باز از سر بگیریم

در اینجا می‌بینیم که عیسی هیچ سخن منفی و سرزنش آمیزی به شمعون نمی‌گوید، عیسی قایق خالیِ او را دیده وسپس وارد همان قایقی می‌شود که شمعون می‌خواست از آن خلاص شود! او می‌داند که ما زمان‌های سخت و نا امید کننده‌ای را از سر گذرانده‌ایم و به این خاطر که قایق ما خالی‌ست ما را مواخذه نمی‌کند بلکه آمده و ما را همراهی می‌کند. یادمان باشد که تور خالی ماهیگیری خود را بشوییم اما آن را هرگز نفروشیم و رها نکنیم